Beslut om högskolebehörighet för yrkesprogram

Riksdagen sa ja till regeringens förslag som innebär att alla nationella yrkesprogram på gymnasieskolan ska ge behörighet till universitets- och högskolestudier. Detta är ett stort kliv framåt för yrkesutbildningarna och måleribranschen.

Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen
Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen.

För Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning måleri innebär beslutet att eleverna kommer erbjudas 2800 poäng och högskolebehörighet. Genom att återinföra högskolebehörigheten, men att göra den möjlig att välja bort, skickas en tydlig signal till elever och föräldrar att yrkesprogrammen innebär många möjligheter, både på kort och lång sikt.

- Det här beslutet är positivt för yrkesutbildningarnas attraktivitet och något som vi arbetat för under längre tid, såväl i egen regi som tillsammans med andra organisationer inom Svenskt Näringsliv, säger Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen. Måleribranschen är en framtidsbransch och vi behöver medarbetare med möjlighet till vidareutbildning inom yrkeshögskola och högskola. Att eleverna nu lättare kan få grundläggande behörighet på Bygg- och anläggningsprogrammet är därmed ett steg framåt både för måleribranschen och för att locka fler till vårt yrke.

Ändringarna i skollagen börjar gälla den 1 januari 2023 och tillämpas första gången på utbildningar som startar höstterminen 2023.