Glöm inte - den 21 januari 2020 spärras alla gamla ID06-kort!

Viktig information om ID06 - den 21 januari 2020 spärras alla gamla ID06-kort!

Det innebär:

• Från och med den 22 januari gäller enbart nya ID06-kort i ID06-systemet.

• Gamla ID06-kort finns inte kvar i ID06-systemet (alla gamla kort är spärrade).

• Saknas ett giltigt ID06-kort krävs manuell registrering i den lagstadgade personalliggaren*

(*Det innebär att man inte har kontroll över vem som släpps in på arbetsplatsen, varken person eller företag är kontrollerad av ID06.)

• En arbetsplats som tillämpar ID06-systemet skall enbart använda ID06-kort för inpassering.

Har du inte beställt ditt nya ID06-kort, kontakta då din kortleverantör så fort som möjligt. Väntar du för länge riskerar du att inte komma in på din arbetsplats den 22 januari.

Ingen osäker EM-teknik i det nya säkra ID06-kortet
Det nya säkra ID06-kortet innehåller inte den osäkra EM-tekniken. Har du läsare med EM-teknik någonstans på ditt företag (fasta kontor, containers, kopiatorer mm). Måste du beställa en ”EM-tagg” av din kortleverantör och fästa på korthållaren för att det ska kunna fungera efter den 21 januari. Det är dock inte tillåtet att sätta fast en EM tagg som ett klistermärke, eller på annat sätt förvanska ID06-kortet.

Läs mer om ID06-kort och teknik här.