Måleribranschens handledarutbildning – ett bra stöd för dig som utbildar lärlingar och elever

Måleribranschens Yrkesnämnd har sedan flera år en webbaserad, kostnadsfri handledarutbildning.

Utbildningen är öppen för alla och under åren sedan utbildningen togs fram har många genomgått den, såväl målare som handleder lärlingar som lärare och branschföreträdare. Utbildningen är dock i första hand till för företag som anställer lärlingar för att förbereda medarbetare på det ansvar man har som handledare. 

Fokus i utbildningen ligger på utbildningsplanen och hur handledare och lärling tillsammans ska planera en bra och varierad utbildning som är i harmoni med verksamheten i företaget. Totalt består handledarutbildningen av sex block som sammanlagt tar ungefär en halv dag att gå igenom och genomföra. I utbildningen berörs, förutom utbildningsplanen för lärlingsutbildning, förväntningar på dig som handledare, pedagogik, och gesällprovet. Utbildningen består såväl av fakta, tips och råd som olika utvärderingsmoment och kunskapsprov.

Deltagaren kan när som helst göra ett avbrott i utbildningen och återkomma där hen slutade, något som är viktigt för att det ska passa verksamheten samt ge deltagaren tid för reflektion under utbildningens gång. Utbildningen avslutas med att man får ett diplom som bevis på genomgången utbildning. 

Enligt utbildningsavtalet ska alla företag som har sex eller fler lärlingar anställda ha minst en utbildad handledare som genomgått utbildningen, men i praktiken behöver alla handledare sätta sig in i lärlingsutbildningens omfattning. Då blir handledarutbildningen ett bra stöd och Måleriföretagen rekommenderar alla medlemmar som anställer lärlingar att låta handledare genomgå handledarutbildningen. 

Skolverket har också en handledarutbildning som lägger fokus på företagets roll i skolutbildningen under praktikperioder. Måleribranschens handledarutbildning ersätter inte den handledarutbildning som Skolverket tagit fram, men utbildningarna kompletterar varandra så att resan från elev till lärling blir så bra som möjligt. Du hittar mer information om måleribranschens handledarutbildning på MYN:s hemsida.