Stoby satsar på gesällbrevet

På Stoby Måleri är de stolta över sina hantverkare och med gesällbrevet vill de höja yrkesstoltheten både internt och externt.

Patrik Ronkainen, utbildningsansvarig på Stoby, ansvarar för utbildningen av Stobys nästan 300 medarbetare och tycker själv att gesällbrevet blir ett kvitto på hantverkarnas kompetens. Fredrik Sager, platschef på Stoby i Växjö, är lite extra drivande i den här frågan och har nyligen varit med när Stoby i Växjö på kort tid delat ut gesällbrev till sex medarbetare. 

 

Vi ställde några frågor till Patrik och Fredrik! 

 

Hur kommer det sig att ni valt att satsa på gesällbrev? 

 

- Först och främst vill vi säkerställa att alla våra målare på Stoby håller en hög nivå. Med ett gesällbrev får vi helt enkelt ett kvitto på deras kompetens, säger Patrik Ronkainen.

 

Patrik Ronkainen, utbildningsansvarig på Stoby

 

Hur använder man gesällbrevet i företagets verksamhet? 

 

- Det finns många fördelar med gesällbreven. Det ger lite extra motivation, och inte minst en stolthet, för de som har ett. Självklart är det som Patrik säger också ett kvitto på den kompetens målaren har. Ur marknadsföringssynpunkt är det också positivt och det blir en trygghet för nya kunder som vill anlita oss, säger Fredrik Sager.

 

Fredrik Sager, platschef på Stoby i Växjö

 

Hur arbetar ni med att alla målare på företaget, oavsett om de är utlärda målare eller lärlingar, får sitt gesällbrev? 

 

- Framför allt är det våra lärlingar och yngre målare som vi ledsagar mot ett gesällbrev och vi jobbar dedikerat med att ge dem det stöd och den kunskap de behöver för att klara det. När det gäller våra äldre målare har vi inga krav på att de ska ta ett gesällbrev, där har vi andra sätt att jobba med deras kompetensutveckling. Men vi uppmuntrar alltid dem som visar ett intresse för att ta det, säger Patrik Ronkainen.

 

Finns det en stolthet hos medarbetarna efter de tagit gesällbrevet? 

 

- Oja! Vi firar alla som tagit sitt gesällbrev och det är tydligt att de är både stolta och glada. Och vi är stolta över dem! Säger Fredrik Sager.

 

Gynnar satsningen ert företag? Om ja, på vilket sätt? 

 

- Ja, listan kan göras lång. Lojaliteten mot företaget ökar. Ju fortare de är självgående desto färre misstag gör de. Vi säkerställer att de kan utföra sitt jobb, i rätt tid, vilket blir uppskattat hos våra kunder. Vi får helt enkelt mycket tillbaka när vi satsar på våra medarbetare och deras kompetens. Det finns inga nackdelar, säger Fredrik Sager.

 

- Vi önskar att det hade marknadsförts ännu hårdare från riksorganisationen, lokala hantverksföreningar och även på kommunnivå såväl som i pressen. Våra målare ska känna sig så viktiga och uppskattade som de faktiskt är. Får de ingen uppmärksamhet så minskar betydelsen. Vi som företag firar varje gesällbrev men tar också gärna emot hyllningar utifrån. Tillsammans höjer våra insatser yrkets status! Avslutar Patrik Ronkainen.