Välkommet att lönekostnader ska ingå i nedstängningsstödet

Även lönekostnader ska omfattas av det så kallade nedstängningsstödet, enligt besked från regeringen.

Företag som drabbats hårt av coronapandemin och inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen ska kunna få ekonomist stöd för sina fasta kostnader. Idag meddelade regeringen att även lönekostnader ska omfattas av det så kallade nedstängningsstödet.

Måleriföretagen i Sverige välkomnar beskedet då det är ytterst angeläget att de företag som drabbas av en nedstängning får krisstöd.

Förslaget, som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna, kan träda i kraft först när EU-kommissionen godkänt det. Det kommer kunna tillämpas retroaktivt om regeringen beslutar om nedstängningar.