Avtal klart om korttidspermittering för tjänstemän!

I dag har Måleriföretagen i Sverige träffat en överenskommelse med fackförbunden Ledarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer om att införa systemet med korttidspermitteringar, som regeringen beslutat om för att förhindra varsel i corona-krisen.

Avtalet har träffats med anledning av den allvarliga situation, som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden.

Överenskommelsen utgår från den lagstiftning om korttidsarbete som regeringen presenterade i veckan. I praktiken innebär det att arbetsgivarens lönekostnader kan minskas samtidigt som arbetstagaren får ut 90 procent av lönen.

Överenskommelsen innebär att de lokala parterna kan träffa överenskommelse om korttidsarbete från och med 16 mars 2010. Korttidsarbetet kan införas i tre olika steg med arbetsbefrielse med 20, 40 eller 60 procent av medarbetarens arbetstidsmått. De lokala parterna ska komma överens om vilka arbetstagare som ska omfattas, under vilken period och hur arbetet ska förläggas. Förläggningen av korttidsarbetet kan variera under hela perioden så länge som korttidsarbetet sett över perioden uppgår till överenskommen procentsats.

Ansökan kommer att ske via Tillväxtverkets webbplats och öppnar 7 april

Överenskommelsen gäller till och med den 31 december 2020 men kan förlängas av parterna.

Överenskommelsen har samförhandlats med Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Installatörsföretagen och Plåt & Ventföretagen.