Ove vill ha kollegor – inte konkurrenter

Under nästan 35 år har Ove Johansson drivit sitt enmansföretag Målerifirma Ove Johansson i samarbete med andra kollegor och har aldrig haft någon tanke på att anställa. Att slippa ansvara för att planera jobb för ytterligare personer är en av anledningarna.

Efter att ha jobbat några år på ett större företag direkt efter utbildningen till målare bestämde sig Ove för att starta eget, något som han inte ångrat.

– Det är så många fördelar med att vara sin egen. Friheten som det ger och möjligheten att styra sina egna tider är de största. Det blir visserligen att man jobbar mer än om man är anställd, men det är det värt, konstaterar han.

Svårt att hitta rätt nivå

Att lyckas hålla verksamheten igång och på lagom nivå under så många år är en bedrift och inte helt enkelt. Ove beskriver problemet med att ha lagom framförhållning och är glad att han bara behöver planera jobb för sig själv.

– Det är ju alltid för mycket jobb just nu, men om en månad vet man inte hur det ser ut. Jag tycker att det är lättare att balansera topparna om man jobbar tillsammans med andra småföretagare, än om man har anställda. 

Under de år han varit verksam har han arbetat upp goda relationer till sina kunder och det är en stor fördel när tillgången på jobb minskar. Han menar att den sociala delen, som innebär att man ser till att varje kund är nöjd, har stor betydelse för att kunna fortsätta att driva eget. Måleriföretagens Nöjd-Kund-Garanti är också en tillgång för att visa på sin seriositet, säger han.

Organisationen ger trygghet

Tryggheten i att ha en stor organisation bakom sig om det skulle bli några problem värdesätter han också.

– Och dessutom är nätverkandet i organisationen väldigt värdefullt. Det är genom det som vi blir kollegor och inte konkurrenter.

Text: Lo Bäcklinder Foto: Per Hansson
Intervjun är hämtad från tidningen Målarmästaren nr 2 - 2022