Stort intresse för gemensam skolledarkonferens

Måleribranschens Yrkesnämnd, MYN, och Byggbranschens Yrkesnämnd, BYN, samarrangerade nyligen en konferens för skolledare inom gymnasieskolan.

Syftet är att samla rektorer på Bygg- och anläggningsprogrammet och informera om aktuella ämnen och respektive bransch, men också erbjuda ett tillfälle för erfarenhetsutbyte. MYN och BYN hoppas därigenom att kunna inspirera skolledare att fortsätta att utveckla programmet tillsammans med branscherna. Över 100 rektorer var anmälda till heldagskonferensen, som denna gång genomfördes digitalt, ledd av moderatorn och målarmästaren Pia Berg. 

Ämnena för dagen var jämställdhet på Bygg- och anläggningsprogrammet, hållbarhet i yrkesutbildning samt Skolverkets arbete med nya ämnesplaner.

- Konferensen var mycket lyckad och ämnena vi diskuterade är verkligen superaktuella. Byggsektorn har precis lämnat ett gemensamt remissvar på de ämnesplaner som nu arbetas fram där vi identifierat just dessa frågor som prioriterade att utveckla inom Bygg- och anläggningsprogrammet. Vi fick under dagen också flera exempel på fantastiska arbeten och initiativ som bedrivs runt om i landet för att ytterligare påskynda en positiv utveckling, berättar Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen.

Skolledarkonferensen genomförs vartannat år och att konferensen samarrangeras av MYN och BYN är en naturlig del i nämndernas samarbete.

- Tillsammans står MYN och BYN för alla de huvudinriktningar som finns på programmet. Respektive bransch bedriver fortsatt sin verksamhet inom respektive yrkesnämnd, men vi rekryterar till samma program, har samma skolledare att föra dialog med och yrkeslärarna på programmet har ungefär samma behov. Det är därför naturligt att vi gör sådana här insatser tillsammans. Vi har också fått en mycket positiv respons på samarbetet både från lärare och rektorer och det känns bra, säger Jonas.