Samarbete kan leda till en första projektledarutbildning för måleribranschen

Ett samarbete har inletts mellan Måleriföretagen i Sverige och Hermods yrkeshögskola för att starta upp en projektledarutbildning inom måleribranschen. Syftet är att stärka måleribranschen som står inför kompetensutmaningar med koppling till både pensionsavgångar och teknisk utveckling. Besked om utbildningen får bedrivas väntas i januari från Myndigheten för yrkeshögskolan.

- Vi behöver vara rustade och säkerställa att måleriföretag kan fortsatt vara konkurrenskraftiga och utvecklas. Det är viktigt att måleribranschen får tillgång till välutbildade medarbetare där vi speciellt sett att projektledarkompetensen saknas. Att utbilda på YH-nivå anser vi är helt rätt nivå av lärande. Vårt inledda samarbete med Hermods Yrkeshögskola känns mycket bra då de är en seriös aktör med gedigen erfarenhet av utbildning, säger Jonas Lindberg, utbildningsansvarig, bransch- och arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen i Sverige.  

Utbildningen är framtagen på initiativ av Måleriföretagen i Sverige och är unik då det aldrig tidigare funnits en renodlad projektledarutbildning mot måleri inom yrkeshögskolan.

- Att branschorganisationen väljer Hermods yrkeshögskola som enda samarbetspart för denna yrkeshögskoleutbildning är vi extra stolta över. Vi ser en genuin och väl tilltagen utbildning där Måleriföretagen i Sveriges helhjärtade engagemang säkerställer ett utbildningsinnehåll helt i linje med efterfrågade kompetenser. Nu väntar vi med spänning till Myndigheten för yrkeshögskolas beslut, säger Sara Roos, affärsutvecklingschef, Hermods yrkeshögskola.

Utbildning på distans

Utbildningen kommer att drivas på distans under 1 års tid med Malmö som studiesäte för fysiska träffar. 30 personer kommer att kunna läsa utbildningen med planerad start i augusti 2021. Teoretisk kunskap kommer att ges inom projektledning, ekonomi, miljöarbete och branschjuridik, samt LIA där de studerande få utöva sina nyvunna kunskaper rent praktiskt. För att vara behörig till utbildningen behöver man ha tidigare arbetslivserfarenhet inom måleribranschen alternativt motsvarande kunskaper inom bygg- och installationssektorn.