Positivt trendbrott avseende lärlingsanställningar och målerielever

Sedan 2015 har antalet lärlingsanställningar i måleribranschen sjunkit årligen. Antalet elever som väljer måleri i gymnasieskolan har också följt samma utveckling. Nu syns dock tydliga trendbrott. I Lärlingsportalen ser Måleriföretagen nu att antalet lärlingsanställningar ökar markant. I de flesta regioner anställs nu fler lärlingar än på många år och är nu uppe i nära samma nivåer som när den fleråriga nedgången började. Även antalet elever som läser måleriinritningen har nu stabiliserats och långsamt börjat att växa.

- Det är jättekul, verkligen, säger Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen. Yrkesutbildningarnas attraktivitet har varit ett prioriterat arbete inom hela samhällsbyggnadssektorn och även inom Svenskt Näringsliv. Vårt uthålliga arbete att lyfta måleriyrket och de karriärvägar som erbjuds i måleribranschen verkar bära frukt. Vi har också arbetat i nära samarbete med Byggbranschens Yrkesnämnd och andra nätverk inom sektorn, vilket jag tror är helt rätt. Tillsammans använder vi gemensamma resurser för att locka nya elever till Bygg- och anläggningsprogrammet och det ser ut att fungera. En stor eloge ska även våra medlemsföretag ha, som öppnar sina företag och tar ansvar för att fler målare och lärlingar anställs, utbildas och får möjlighet att avlägga examen i måleriyrket.

Under 2022 har hittills 812 lärlingar anställts enligt siffror från Lärlingsportalen och Måleribranschens Yrkesnämnd, vilket motsvarar en ökning på 41% jämfört med bottenåret 2020.

- 2020 var ett trist år av många olika skäl och inom sektorn såg vi riktiga bottennivåer i antalet lärlingsanställningar, men nu har trenden verkligen vänt. Vi hoppas verkligen att den utvecklingen håller i sig och att så många medlemsföretag som möjligt bidrar till att utbilda nästa generation målare, säger Jonas.

En viktig del i lärlingsutbildningen blir nu att tillse att lärlingarna får en bred och ändamålsenlig utbildning. 

- Måleribranschen har sedan flera år en väl genomarbetad utbildningsplan för lärlingsutbildning. Följer man den får lärlingen den kompetens som förväntas och det blir så mycket lättare att gemensamt planera utbildningen som ska ske i de olika utbildningsintervallen. Handledarna på företaget blir också extra viktiga. Måleribranschens yrkesnämnd har en digital handledarutbildning som ger en bra bild av vad handledaren behöver veta och även Skolverket har en bra handledarutbildning. Jag rekommenderar att målare som ska handleda elever och lärlingar går båda utbildningarna så att de är väl förberedda för uppdraget, säger Jonas.

Jonas Lindberg, utbildningsansvarig Måleriföretagen