Måleriföretagen har växlat yrkanden med Svenska Målareförbundet

Idag den 16 mars har Måleriföretagen växlat yrkanden med Svenska Målareförbundet avseende Måleriavtalet.

De yrkanden som parterna idag har växlat är de som förhandlingarna kommer att utgå ifrån. De inledande förhandlingarna handlar om att klargöra vad parterna menar med sina förslag samt att utreda vilka konsekvenser och kostnader förslagen innebär.  

Måleriföretagens övergripande målsättning för avtalsrörelsen 2023 är att säkra måleribranschens tillväxt och stärka företagens konkurrenskraft på kort och lång sikt. Det är en extraordinär tid som kräver att alla parter på arbetsmarknaden tar ett stort ansvar, säger Pontus Sjöstrand, VD på Måleriföretagen.

Yrkandena innehåller de avtalskrav som parterna har och tycker är viktiga att få med i de nya kollektivavtalen.  

Måleriföretagen kommer nu att analysera och utvärdera motpartens yrkanden inför nästa förhandlingstillfälle. Kollektivavtalen mellan Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet löper ut den 30 april 2023. Målsättningen är att vara klar med nya avtal innan de gamla löper ut.  

Måleriföretagens önskan och förhoppning är att avtalsförhandlingarna 2023 ska präglas av en konstruktiv och lösningsorienterad dialog mellan parterna, säger Camilla Hedström, Förhandlingschef på Måleriföretagen.

Måleriföretagens och Svenska Målareförbundets yrkanden hittar ni här.