Nytt Måleriavtal klart med möjlighet till månadslön för målare

Ett avtal som öppnar för en framtida möjlighet till månadslön för målare har tecknats av Måleriföretagen och Målarna. Detta är ett viktigt steg i arbetet med att förenkla lönehanteringen och skapa förutsägbarhet för både arbetsgivare och medarbetare. Tyvärr har Målarna valt att säga upp Servicearbetaravtalet. Detta är ett ansvarslöst agerande, vilket Måleriföretagen beklagar. Måleriföretagen har under hela förhandlingsprocessen försökt förhindra att Servicearbetaravtalet sägs upp men inte lyckats.

I korthet innebär överenskommelsen att det blir ett avtal som följer industrins märke på 5,4 procent över 29 månader.

Månadslön är den vanligaste löneformen på svensk arbetsmarknad. Att månadslön nu kan komma att bli ett alternativ även för målare innebär både en förenkling avseende lönehanteringen men också en ökad förutsägbarhet för både företagen och medarbetarna. Idag går målarna som regel på ackord eller timlön men nu är processen igång så att företagen på sikt kan erbjuda sina medarbetare månadslön som ett alternativ.

- Det är positivt att vi har ett avtal på plats och att arbetsfreden är säkrad för våra medlemsföretag – allt inom ramen för industrins märke. Servicearbetaravtalet var en av Målarnas tydliga stridsfrågor. Måleriföretagen har aldrig haft någon avsikt att säga upp Servicearbetaravtalet men Målarna har i intensiva förhandlingar velat göra det. Tyvärr leder Målarnas beslut att nu säga upp avtalet till att omkring 400 personer riskerar arbetslöshet vilket Måleriföretagen djupt beklagar, säger Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen.

- Det är en stor fördel att månadslön på sikt nu kan bli en löneform även för målare. Det är den vanligaste löneformen på arbetsmarknaden och våra medlemsföretag har länge efterfrågat möjligheten att kunna erbjuda sina medarbetare den valmöjligheten. Jag upplever att vi haft konstruktiva samtal med medlarna och att det har bidragit till att vi nu har kunnat komma överens om ett nytt avtal, säger Camilla Hedström, förhandlingschef Måleriföretagen.

- Det är bra att ett avtal är på plats och att vi lyckats avvärja konflikthotet. Landet befinner sig fortfarande i en ekonomisk kris som inte är över och det råder fortsatt stor osäkerhet inför framtiden, säger Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen.

Måleriavtalet omfattar över 11 000 medarbetare. Om parterna inte hade kommit överens hade Målarnas varsel om stridsåtgärder i form av arbetsnedläggelse och blockad inom Måleriavtalet och Servicearbetaravtalets områden trätt ikraft den 1 december 2020. Varslet hade berört 30 företag runt om i hela landet och av dem fem företags hela verksamhet.

Läs mer om avtalet här.