Nya regioner när Målarna blir Byggnads

Den 21 maj går Målarna upp i Byggnads, vilket innebär att vår motpart inte längre är Målarna. Kollektivavtalen som slutits mellan Måleriföretagen och Målarna påverkas inte av detta utan gäller så länge som de är avtalade. Från den 21 maj början en ny ordning för regionindelning och förhandlingsframställan gälla.

Målarnas avdelningar skiljer sig geografiskt från hur Byggnads har organiserat det de kallar för regioner. Målarnas 9 avdelningar kommer att uppgå i Byggnads 11 regioner. Exempelvis delas Målarnas avdelning 5 upp i Västerbotten och Norrbotten. På de två kartorna kan ni se hur det skiljer sig för hela landet.

Från den 21 maj kommer ni behöva skicka förhandlingsframställan digitalt via mail till den region där era anställda är medlemmar. Detta gäller alla typer av förhandlingar. Exempelvis kommer ett företag verksamt i Blekinge framåt att behöva skicka sin förhandlingsframställan till Byggnads region Småland/Blekinge, i stället för till Målarnas Avdelning 2.

På länken hittar ni en interaktiv karta med Byggnads regionindelningar. Där hittar ni information om det exakta geografiska området för regionen och vart ni ska skicka er förhandlingsframställan. 
Kontakt med Byggnads regioner - Byggnads

I exemplet med blekingeföretaget kommer de alltså att behöva skicka sin förhandlingsframställan via mail till smaland-blekinge@byggnads.se.

Regionindelning

På byggnads webbplats kan ni läs mer om Målarnas uppgång i Byggnads:
Målarna går upp i Byggnads - Byggnads

Vi kommer att löpande informera om nyheter från vår nya fackliga motpart i samband med och efter att uppgången sker.Uppstår det ändå frågetecken kan du höra av dig till Måleriföretagens jour.

  • Målarnas 9 avdelningar kommer att gå upp i Byggnads 11 regioner.
  • Lokala och centrala ombudsmän anställs som ombudsmän i Byggnads.
  • Skyddsombud och förtroendevalda på företagen fortsätter sina uppdrag inom Byggnads.
  • Slutna kollektivavtal mellan Måleriföretagen och Målarna fortsätter att gälla avtalstiden ut.

 

Jouren för arbetsrättsliga frågor

Du når jouren för arbetsrättsliga frågor på 010-484 95 90 eller jouren@maleriforetagen.se. Jouren har öppet alla vardagar mellan 08.00-16.00.