Taket för ROT-avdraget höjs 2024

Taket för ROT utökas med 25 000 kr.

"Det är både nödvändigt och positivt att regeringen höjer ROT-avdraget i en fortsatt svår tid för hela bygg- och anläggningssektorn – man hade kunnat höja procentsatsen men Måleriföretagen välkomnar detta besked som är viktigt för måleribranschen och för hela sektorn", säger Pontus Sjöstrand, VD för Måleriföretagen

Se reportaget där finansministern berättar att taket för ROT-avdraget höjs 2024 på Dagens industris hemsida