Ett kliv framåt för yrkesutbildningarna och måleribranschen

Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen att alla yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet till högskola och universitet. Måleriföretagen ser att det är en viktig del i arbetet för att öka söktrycket till yrkesprogrammen.

Ett kliv framåt för yrkesutbildningarna och måleribranschen

- Detta är något vi kämpat för i flera år och en fråga vi drivit tillsammans med Svenskt Näringsliv och andra medlemsorganisationer. Att grundläggande behörighet åter blir en del av innehållet i yrkesprogrammen kommer att öka attraktiviteten för utbildningarna och locka fler elever, särskilt de som idag är osäkra och därför väljer ett högskoleförberedande program, säger Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen.

Idag har Sverige en mycket stor brist på gymnasialt yrkesutbildade. Företag i hela landet letar efter rätt kompetens – utan att hitta den. Om vi inte bryter den här utvecklingen kommer det att saknas 290 000 yrkesutbildade till 2035. Just nu kostar bristen 2,8 miljarder – i veckan. För perioden 2021 till 2035 handlar det om sammanlagt nästan tusen miljarder kronor.

För få unga väljer en yrkesutbildning idag och elever som väljer bort yrkesprogrammen anser att de är för smala. Det enskilt viktigaste motivet för att välja bort yrkesprogram är att högskolebehörigheten inte ingår.

Om företagen ska kunna växa och vara konkurrenskraftiga måste kompetensförsörjningen fungera. Då måste fler välja en yrkesutbildning. Självklart måste fler åtgärder komma till, men detta är en viktig pusselbit för att öka attraktiviteten för programmen.

- En bred kunskapsbas, både inom yrket och i teoretiska ämnen, ger goda förutsättningar att fortsatt utveckla branschen. Grundläggande behörighet gör också att fler kan ta nästa steg i karriären via högskola och yrkeshögskola. På så vis är detta ett kliv framåt för yrkesutbildningarna och måleribranschen, säger Jonas Lindberg.

Genom att återinföra högskolebehörigheten, men att göra den möjlig att välja bort, skickas en tydlig signal till elever och föräldrar att yrkesprogrammen innebär många möjligheter, både på kort och lång sikt. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas första gången på utbildning som påbörjas höstterminen 2023. Nu är det upp till riksdagen att rösta för förslaget om grundläggande högskolebehörighet.