Säkerhetsdagen 2020 – tillsammans för en trygg och säker arbetsplats!

Idag, den 28 april så är det den årliga säkerhetsdagen. Måleriföretagen passar därför på att påminna våra medlemsföretag om att se över säkerheten på sina egna arbetsplatser för att förhindra onödiga sjukdomar och olyckor.

I tider när vi förhåller oss till restriktioner och rekommendationer gällande coronaviruset kan det även vara bra att påminna sig själva om den generella säkerheten på företaget. 

Varje år sker både olycksfall och sjukdomsfall på arbetsplatser för bygg- och anläggningsbranschen som kunde undvikits. De vanligaste olyckorna är fallolyckor och olyckor med maskiner och verktyg.

Årets tema – belastningsskador

Temat för årets säkerhetsdag är belastningsskador. Måleriarbetet innehåller flera belastade arbetssituationer där det är bra att rotera mellan momenten för att belastningen inte ska bli ensidig. 

Några grundläggande råd är att arbeta nära kroppen, växla mellan höger och vänster hand och arbeta med korta rörelser. 

Fallolyckor sker oftast från arbetsblock eller från stege. Därför är planering och ordning och reda viktiga förutsättningar för att målare ska kunna arbeta säkert. 

Ett annat råd, som även är viktigt i rådande coronatider, är att se till att det finns tillräckligt med utrymme för att utföra arbetet. Se till att planera arbetet för att på bästa möjliga sätt kunna utföra arbetsuppgifterna på ett tryggt och säkert sett. Att hålla avstånd under arbetets gång kan samtidigt minska risken för smittopridning. 

Carola Nilsson, rådgivare och förhandlare hos Måleriföretagen i Sverige arbetar till vardags med arbetsmiljöfrågor. Hon ser Säkerhetsdagen som ett bra tillfälle att som företagare påminna sig själva om vikten av att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor:

- Arbetet med att skapa en säker arbetsplats är någonting som ständigt pågår men ibland kan det vara bra att avsätta lite extra tid för reflektion eller att komma igång med någon del som släpar efter. Arbetsmiljöfrågan måste vara levande och prioriteras för att få effekt, det hjälper inte att ha genomarbetade dokument i en pärm om de inte är kommunicerade. Lyft arbetsmiljöfrågan och eventuella frågor med er personal, de är ju de som är experter på ert dagliga arbete. Glöm inte heller bort era skyddsombud som är en viktig resurs för att stärka samarbetet runt arbetsmiljön på företaget.

Måleriföretagen uppmanar alla medlemsföretag att på Säkerhetsdagen den 28 april stanna upp och tänka över säkerheten på arbetsplatserna. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är viktigt och någonting alla bör ha i åtanke i det vardagliga arbetet. 

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. 

Ni är också alltid välkomna att kontakta någon av våra rådgivare. 

Ni kan läsa mer om arbetsmiljö, företagshälsa och hållbara arbetsplatser på Previas webbplats