Vinst i Arbetsdomstolen

Vi kan efter en välkommen dom i Arbetsdomstolen nu konstatera att all erfarenhet som målare får tillgodoräknas när en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal ska anställa en målare.

Enligt § 2 i Måleriavtalet får endast den som är utbildad målare, har fyra års erfarenhet som målare alternativt har klarat ett av parterna godkänt arbetsprov anställas som målare.  

I det aktuella fallet hade ett företag vid tidpunkten då de blev medlemmar två anställda målare som saknade utbildning med som hade över fyra års erfarenhet som målare i sina respektive hemländer.  

Svenska Målarförbundet, som menade att ett allmänt yrkeskompetenskrav kan läsas in i § 2 samt att endast erfarenhet från svenska företag bundna av Måleriavtalet får tillgodoräknas, krävde skadestånd om 200 000 kr för brott mot kollektivavtalet.  

Arbetsdomstolen konstaterar i domen att Förbundets ståndpunkt inte framgår av avtalstexten och att det inte heller är utrett i målet att detta har varit den partsgemensamma avsikten med skrivningen. Inte heller är det visat i målet att parterna har tillämpat bestämmelsen på sätt som Förbundet påstått.  

Då Arbetsdomstolen vidare inte funnit anledning att ifrågasätta de anställdas vittnesmål om deras erfarenhet som målare konstateras enhälligt att företaget därmed inte har brutit mot Måleriavtalet.