Målarna återkallar två tvister i Arbetsdomstolen – målare och servicearbetare får arbeta kvar

Svenska Målareförbundet har tidigare stämt två medlemsföretag, Öhrstig Måleri & Entreprenad och Renmarks Måleri, och yrkat om skadestånd för brott mot Måleriavtalet. Dessa två stämningar har nu återkallats av Svenska Målareförbundet efter Jobbax-domen.

Enligt § 2 i Måleriavtalet kan företag bundna av avtalet endast anställa den som har genomgått lärlingsutbildning, arbetat som målare i minst fyra år, alternativt klarar ett av parterna godkänt arbetsprov. 

I Jobbax-målet menade Målareförbundet att arbetslivserfarenhet som målare endast kan tjänas in på företag som har Måleriavtal. En sådan tolkning hade inneburit en mycket stor begränsning i medlemsföretagens möjlighet att få tillgång till kompetens. Det skulle indirekt betyda att för att vara anställningsbar måste en målare antingen ha gått lärlingsutbildning eller genomfört ett arbetsprov. Arbetsdomstolen delade dock inte Målareförbundets uppfattning och menade att förbundets tolkning varken stödjs av avtalets ordalydelse eller av parternas avtalstillämpning. Jobbax bröt således inte mot kollektivavtalet när de lät sina två målare utföra måleriarbete trots att de tidigare endast hade erfarenhet från måleriföretag i andra länder än Sverige.

Efter domen står det nu klart att all erfarenhet som målare värderas lika, oavsett var eller i vilket företag denna har upparbetats. 

Omständigheterna i Örstig liknade de i Jobbax och efter domen återkallade förbundet stämningen efter att de fått ta del av intyg som styrker arbetstagarnas erfarenhet inom måleri. 

Målet Renmarks Måleri rörde en servicearbetare som förbundet menade inte fick arbeta kvar efter att det att förbundet valt att säga upp Servicearbetareavtalet 2020. Servicearbetaren började sin anställning på företaget 2015 utan tidigare erfarenhet av måleriarbete. 2016 ingick arbetsgivaren och det lokala facket en överenskommelse enligt det dåvarande Servicearbetareavtalet som gav servicearbetaren rätt att utföra enklare måleriarbete i from av maskinmålning av brädor, slipning och spackling av luckor m.m.

Förbundet menade att den anställde inte uppfyllde något av kriterierna i § 2 i Måleriavtalet eftersom han varit anställd som servicearbetare och inte som målare, och därmed skulle han enligt förbundet inte längre få arbeta kvar i sin tjänst.

Målareförbundet har nu valt att återkalla stämningen och får därmed anses ha accepterat att i vart fall servicearbetare som har fyra års erfarenhet får arbeta kvar i sin anställning.  

Som ett resultat av arbetsdomstolens dom behöver dessa tre arbetsgivare nu inte säga upp sina sammanlagt 20 arbetstagare på grund av att de i förbundets ögon inte innehar rätt kompetens.