Cementas tillstånd var lagligt

Positivt besked från Högsta förvaltningsdomstolen – domstolen anser att beslutet som gav Cementa ett tillstånd som löper ut den 31 december 2022 inte strider mot lagen.

Läs mer om beskedet på Byggföretagens hemsida