Budet från industrins arbetsgivare: 1,4 procent

Industrins arbetsgivare har idag lagt fram ett gemensamt bud till facken inom industrin. Budet är 1,4 procent i årlig löneökning.

Bakom budet står samtliga arbetsgivarorganisationer inom industrin: Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, IKEM - Innovations- och kemiindustrierna, Livsmedelsföretagen, Trä- och Möbelföretagen, Gröna arbetsgivare, Grafiska Företagen och TEKO.

Fackförbunden inom industrin har sedan tidigare krävt 3 procent löneökning.