Måleriföretagen deltog i Svenskt Näringslivs SYV-dag

Studie- och yrkesvägledare är nyckelpersoner med en viktig roll för att locka fler elever till landets yrkesutbildningar. Måleriföretagen arbetar kontinuerligt för att förse landets SYV:ar med information och material för att de på ett bra sätt ska kunna informera gymnasieväljande elever om måleriyrket och dess möjligheter. Under Svenskt Näringslivs SYV-dag berättade Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen, om hur vi arbetar för att locka både tjejer och killar till måleribranschen.

Under dagen fick cirka 80 studie- och yrkesvägledare från skolor i Skåne träffa några av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer i Malmö för att bli uppdaterade gällande kompetensbehov på den svenska arbetsmarknaden, däribland Måleriföretagen.

Kompetensbristen på den svenska arbetsmarknaden är ett stort problem för många av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer, så även för Måleriföretagen. Därför driver vi bland annat satsningen En ny framtid för att locka unga till branschen. Vi har även arbetat aktivt för att få en jämn könsfördelning i måleribranschen vilket senare år gett resultat.

– Måleriyrket lockar både tjejer och killar och idag är faktiskt könsfördelningen på inriktningen i princip helt jämn. Eleverna gillar det kreativa i vårt yrke och att utbildningen ger möjligheter till en rad olika karriärmöjligheter, säger Jonas Lindberg. 

Läs mer om SYV-dagen i sin helhet på Svenskt Näringslivs hemsida