Nyheter

Senaste artiklar

Första klassen i projektledarutbildningen fulltecknad

Intresset har varit stort för Måleriföretagens yrkeshögskoleutbildning för projektledare. Utbildningen genomförs i samarbete med Hermods yrkeshögskola och tre kursstarter med 30 elever i varje planeras under perioden 2021-2023. Måleriföretagen kan nu stolt meddela att den första klassen är fulltecknad efter att de antagna studenterna accepterat sina platser.

2021-06-23

Måleriföretagen och Sveriges Lim & Färgföretagare (SVEFF) i gemensamt projekt om hållbart måleri i färg- och måleribranschen

Måleriföretagen och Sveriges Färg och Lim Företagare, SVEFF, driver ett gemensamt projekt som syftar till att hitta metoder och sätt att profilera måleri som ett hållbart alternativ samt ett sätt att hushålla bättre med begränsade gemensamma resurser.

2021-06-16

Måleriföretagen och Hermods startar kalkylatorutbildning

Tillsammans med Hermods Yrkeshögskola lämnade Måleriföretagen i Sverige in en ansökan om att få starta en utbildning för kalkylatorer inom måleri på yrkeshögskolenivå. Nu kan vi glatt berätta att utbildningen har fått godkänt och kommer att starta redan i oktober i år.

2021-06-10

Anna Bellman moderator för Kongress 2022

Save the date! Den 28 januari är det dags för Måleriföretagens kongress 2022. Anna Bellman, en av Sveriges mest anlitade moderatorer kommer att moderera kongressen och hon ser fram emot att träffa dig!

2021-05-31

Debatt: Viktiga pusselbitar saknas i utredning om gymnasiet

En avslutad gymnasieutbildning är viktig för att ta sig in på arbetsmarknaden. Därför behövs en gymnasieskola som ser till att fler rustas bättre för framtiden. Men vi saknar flera politiska förslag i utredningen om hur gymnasieskolan ska förbättras, skriver Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen, tillsammans med flera bransch- och arbetsgivarorganisationer på Altinget.se.

2021-05-27

Ellen Norman ny kommunikationschef på Måleriföretagen

Måleriföretagen har den 10 maj 2021 anställt Ellen Norman som ny kommunikationschef.

2021-05-17

Anmälan till Konkurrensverket avseende förbudet i Måleriavtalet att fritt anställa

Måleriföretagen har valt att vända sig till Konkurrensverket avseende förbudet i Måleriavtalet att fritt anställa.

2021-05-17

Avtalat: kollektivavtalad tjänstepension och försäkring för Arbetsgivare

Här hittar du information om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring från Avtalat som kan vara viktig för dig som arbetsgivare.

2021-05-05

Debatt: Utbyggnaden av Yrkesvux måste spegla hela arbetsmarknadens behov

Utbyggnaden av Yrkesvux måste spegla hela arbetsmarknadens behov och allt tyder på att en tydligare statlig styrning måste till för att så ska bli fallet, skriver Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen, tillsammans med representanter för Svenskt Näringsliv och andra medlemsorganisationer i en slutreplik på Altinget.se.

2021-04-27

Charlotta Tillbom ny VD på Målerifakta AB

Målerifakta AB har fått en ny VD från och med den 12 april 2021 som heter Charlotta Tillbom.

2021-04-09

Debatt: Kommunerna har misslyckats med yrkesutbildningen

Arbetslösheten ökar kraftigt, samtidigt misslyckas många rekryteringsförsök. Komvux kan fylla en avgörande roll på dagens arbetsmarknad, men dessvärre finns det brister i den kommunala vuxenutbildningen, skriver Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen, tillsammans med representanter för Svenskt Näringsliv och andra medlemsorganisationer på Altinget.se.

2021-04-08

Förlängt korttidsavtal på plats

Måleriföretagen i Sverige har idag, den 30 mars, förlängt det nuvarande korttidsavtalet med Svenska Målareförbundet.

2021-03-30

Stort intresse för ny yrkeshögskoleutbildning för projektledare inom måleri

Måleriföretagen startar tillsammans med Hermods Yrkeshögskola en ny yrkeshögskoleutbildning för projektledare inom måleri. Intresset har varit stort och det finns fortfarande möjlighet att söka.

2021-03-29

Välkommet att lönekostnader ska ingå i nedstängningsstödet

Även lönekostnader ska omfattas av det så kallade nedstängningsstödet, enligt besked från regeringen.

2021-02-23

Samhällsbyggnadssektorns betydelse för klimatomställningen är stor – nu behövs en politisk handlingsplan

Företrädare från samhällsbyggnadssektorn träffade i fredags finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund för att diskutera ett högt och hållbart bostadsbyggande. Vi vill se ett helhetsgrepp vad gäller politiska åtgärder för vår sektor, skriver Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen tillsammans med företrädare för flera branschorganisationer i Dagens Samhälle.

2021-01-26

Pontus Sjöstrand om återhämtningen av ekonomin: ”Nödvändigt med fler konkreta åtgärder, som ett återställt ROT-avdrag till 50 procent”

Coronapandemins effekter fortsätter att påverka hela vårt samhälle och både de humanitära och de ekonomiska utmaningarna är fortsatt enorma, skriver Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige.

2021-01-21

Klartecken för ny unik yrkeshögskoleutbildning - Projektledare inom måleri

Idag lämnade Myndigheten för Yrkeshögskolan sitt besked om vilka nya yrkeshögskoleutbildningar som landets YH-anordnare beviljats, med start 2021. En av utbildningarna som fått klartecken är utbildningen Projektledare inom måleri. En utbildning framtagen på initiativ av Måleriföretagen i ett samarbete med Hermods Yrkeshögskola.

2021-01-19

Nytt Tjänstemannaavtal på plats

Måleriföretagen i Sverige har idag, den 11 december, tillsammans med Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna och Plåt & Ventföretagen tecknat ett nytt Tjänstemannaavtal på 29 månader med fackförbunden Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Löneavtalen med Ledarna och Sveriges Ingenjörer är fortsatt sifferlösa processlöneavtal. Avtalet med Unionen följer lönenivåerna enligt märket på 5,4%.

2020-12-11

Fler elever sökte Bygg- och anläggningsprogrammet i år

De senaste åren har antalet sökande till Bygg- och anläggningsprogrammet varierat kraftigt. I år skedde en ökning av antalet sökande till programmet. Antalet personer som valde måleri som inriktning i årskurs två ökade också, så även antalet kvinnor på målinriktningen.

2020-12-07

Uppgörelse om LAS

Fackförbunden Kommunal och IF Metall ansluter till Svenskt Näringslivs och PTK:s överenskommelse om en reformerad arbetsrätt.

2020-12-04