Nyheter

Senaste artiklar

Pontus Sjöstrand om återhämtningen av ekonomin: ”Nödvändigt med fler konkreta åtgärder, som ett återställt ROT-avdrag till 50 procent”

Coronapandemins effekter fortsätter att påverka hela vårt samhälle och både de humanitära och de ekonomiska utmaningarna är fortsatt enorma, skriver Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige.

2021-01-21

Klartecken för ny unik yrkeshögskoleutbildning - Projektledare inom måleri

Idag lämnade Myndigheten för Yrkeshögskolan sitt besked om vilka nya yrkeshögskoleutbildningar som landets YH-anordnare beviljats, med start 2021. En av utbildningarna som fått klartecken är utbildningen Projektledare inom måleri. En utbildning framtagen på initiativ av Måleriföretagen i ett samarbete med Hermods Yrkeshögskola.

2021-01-19

Nytt Tjänstemannaavtal på plats

Måleriföretagen i Sverige har idag, den 11 december, tillsammans med Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna och Plåt & Ventföretagen tecknat ett nytt Tjänstemannaavtal på 29 månader med fackförbunden Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Löneavtalen med Ledarna och Sveriges Ingenjörer är fortsatt sifferlösa processlöneavtal. Avtalet med Unionen följer lönenivåerna enligt märket på 5,4%.

2020-12-11

Fler elever sökte Bygg- och anläggningsprogrammet i år

De senaste åren har antalet sökande till Bygg- och anläggningsprogrammet varierat kraftigt. I år skedde en ökning av antalet sökande till programmet. Antalet personer som valde måleri som inriktning i årskurs två ökade också, så även antalet kvinnor på målinriktningen.

2020-12-07

Uppgörelse om LAS

Fackförbunden Kommunal och IF Metall ansluter till Svenskt Näringslivs och PTK:s överenskommelse om en reformerad arbetsrätt.

2020-12-04

Nytt Måleriavtal klart med möjlighet till månadslön för målare

Ett avtal som öppnar för en framtida möjlighet till månadslön för målare har tecknats av Måleriföretagen och Målarna. Detta är ett viktigt steg i arbetet med att förenkla lönehanteringen och skapa förutsägbarhet för både arbetsgivare och medarbetare. Tyvärr har Målarna valt att säga upp Servicearbetaravtalet. Detta är ett ansvarslöst agerande, vilket Måleriföretagen beklagar. Måleriföretagen har under hela förhandlingsprocessen försökt förhindra att Servicearbetaravtalet sägs upp men inte lyckats.

2020-12-01

Nytt Byggavtal klart

Byggföretagen och Byggnads har kommit överens om ett nytt Byggavtal inom ramen för industrins märke på 5,4 procent över 29 månader.

2020-11-26

Medlare utsedda i måleriförhandling

Medlingsinstitutet utser Kurt Eriksson och Åsa Kjellberg Kahn att medla i arbetstvisten mellan Svenska Målareförbundet och Måleriföretagen i Sverige i förhandlingarna om nytt kollektivavtal.

2020-11-23

Måleriföretagen om Målarnas varsel: Beklagligt och oansvarigt

Efter intensiva avtalsförhandlingar har Svenska Målareförbundet idag varslat Måleriföretagen om konflikt gällande Måleriavtalet och Servicearbetaravtalet.

2020-11-20

Målarna varslar om stridsåtgärder

Målarna har idag varslat Måleriföretagen om stridsåtgärder som innebär arbetsnedläggelse och blockad från och med den 1 december 2020 klockan 14.00 om inte Måleriföretagen och Målarna kommer överens om ett avtal.

2020-11-20

Målarna har sagt upp Måleriavtalet

Målarna har idag, den 18 november, under sen eftermiddag sagt upp Måleriavtalet.

2020-11-18

Byggnads har varslat om strejk

Fackförbundet Byggnads har idag varslat om strejk från och med den 27 november om inte Byggföretagen och Byggnads kommer överens om ett avtal.

2020-11-18

Förhandlingarna om ett nytt Måleriavtal fortsätter

Förhandlingarna om ett nytt Måleriavtal fortsätter under veckan.

2020-11-17

Industriavtalet klart

Parterna inom industrin har kommit överens om nya avtal som innebär en total kostnadsökning om 5,4 procent för de nästkommande 29 månaderna.

2020-11-01

Samarbete kan leda till en första projektledarutbildning för måleribranschen

Ett samarbete har inletts mellan Måleriföretagen i Sverige och Hermods yrkeshögskola för att starta upp en projektledarutbildning inom måleribranschen. Syftet är att stärka måleribranschen som står inför kompetensutmaningar med koppling till både pensionsavgångar och teknisk utveckling. Besked om utbildningen får bedrivas väntas i januari från Myndigheten för yrkeshögskolan.

2020-10-02

Måleriföretagen om den uteblivna överenskommelsen i LAS-förhandlingarna

Trots långa förhandlingar har parterna LO, PTK och Svenskt Näringsliv inte kunnat enas i förhandlingarna om LAS med mera.

2020-10-01

Företagens besked: Ett höjt ROT-avdrag skapar fler jobb

I en ny undersökning som arbetsgivarorganisationerna inom bygg- och installationssektorn genomfört bland sina medlemsföretag uppger hela 8 av 10 företag att ett återställt rotavdrag till 50 procent av arbetskostnaden skulle ha stor betydelse för företagets möjlighet att skapa fler arbetstillfällen.

2020-09-18

Måleriföretagen i NWT: ”Återställ ROT-avdraget och höj beloppet!”

ROT-avdraget är en välkänd reform som snabbt kan stimulera svensk ekonomi. Ett höjt avdrag kan skapa tusentals nya jobb och motverka osund konkurrens. Det skriver Måleriföretagen i Sverige med flera i Nya Wermlands-Tidningen.

2020-09-01

Planerat systemunderhåll 26 augusti!

Onsdag den 26 augusti mellan klockan 07:00 och 14:00 planerar vi att utföra systemunderhåll av våra system och tjänster. Detta kan medföra tillfälliga störningar.

2020-08-24

Höstbudgeten viktig för framtida reformarbete!

Att återstarta Sverige kommer att kräva ett näringsliv som vågar investera och anställa och det måste vara utgångspunkten i det reformarbete som behöver ta sin början med budgetpropositionen. Det skriver Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke i en debattartikel i Dagens Industri idag.

2020-08-20