Nyheter

Senaste artiklar

Måleriföretagen byter telefonnummer!

I samband med att Måleriföretagens telefonväxel har flyttats över till Svenskt Näringslivs växel har vi bytt telefonnummer till 010 - 48 49 500

2018-07-05

Måleriföretagens förhandlingschef på plats i Almedalen

Hallå där Rolf Bladh, Måleriföretagens förhandlingschef, som är på plats i Almedalen på Gotland.

2018-07-05

Intensiv vecka i Almedalen för vd Pontus Sjöstrand

Måleriföretagen i Sverige finns, precis som tidigare år, på plats i Almedalen. Detta för att bygga relationer och delta i olika evenemang. Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige, har en intensiv vecka på Gotland med allt från rundabordssamtal till möten med politiker och andra för branschen viktiga aktörer.

2018-07-03

Måleriföretagen i Almedalen

Hallå där Jonas Lindberg, utbildningsansvarig Måleriföretagen i Sverige, som är i Visby för att under några dagar vara med under Almedalsveckan.

2018-07-02

Öppettider i sommar!

Måleriföretagens växel har öppet mellan klockan 08.45-16.00 under sommaren. Under veckorna 28,29 och 30 är bemanningen på kansliet begränsad med hänsyn till semestertider.

2018-06-28

Information om vår växel

Måleriföretagens växel håller just nu på att flyttas över till Svenskt Näringslivs centrala växel. Detta kan innebära svårigheter att nå oss via vårt växelnummer.

2018-06-26

Angående vårdskatt för privat hälso- och sjukvård

Riksdagen har beslutat att alla som har privat hälso- och sjukvård som betalas av arbetsgivaren, ska bli förmånsbeskattade. Det handlar till exempel om anställda som har en privat sjukvårdsförsäkring som jobbet betalar för. Men företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering är undantagna och omfattas inte av den nya skatten.

2018-06-21

Drygt en månad på nya jobbet - intervju med Pontus Sjöstrand!

Nu har det gått drygt en månad sedan Pontus Sjöstrand tillträdde som vd för Måleriföretagen. Han har en bred erfarenhet från andra arbetsgivar- och branschförbund, både som förhandlingschef och förbundsdirektör och kommer närmast från rollen som chef för Arbetsmarknad och Arbetsrätt vid juridiska avdelningen på Arbetsförmedlingen.

2018-06-21

Måleriföretagen kritiskt till ny lag om entreprenörsansvar!

Riksdagen har röstat ja till regeringens proposition Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen. Den nya lagen kan innebära att en anställd som inte får lön av sin arbetsgivare för arbete i en bygg- eller anläggningsentreprenad ska kunna få betalt från en annan entreprenör högre upp i kedjan. Måleriföretagen befarar att lagen, istället för att stärka seriösa företagare, snarare ger oseriösa aktörer möjlighet att smita undan sina kostnader.

2018-06-20

Projektet Sätt färg på kommer till Stockholm

Sätt färg på är ett projekt initierat av Måleriföretagen. Nu står det klart att projektet kommer till Stockholm och Järvaområdet. Målet med Sätt färg på Stockholm är att anställa 250 ungdomar i projektet kommande fem år. Konststräckan ska stå färdig till år 2023, när Sverige firar 500 år som land.

2018-06-15

Jan-Olof Jacke ny vd för Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv har utsett Jan-Olof Jacke till ny vd. Idag är han vd för AstraZeneca AB där han haft flera olika positioner sedan 1999. Måleriföretagen i Sverige välkomnar Jan-Olof Jacke och anser att det är bra att en ny vd nu är utsedd som tar över efter Carola Lemne.

2018-06-13

Måleriföretagens ordförande kommenterar LAS

Måleriföretagens ordförande Jörgen Bergqvist kommenterar LAS på Svenskt Näringslivs hemsida.

2018-06-08

Arbetsmarknadens parter överens om strejkrätten

Arbetsmarknadens parter har enats om ett förslag som innebär att det inte längre ska vara tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal. Bakgrunden till förslaget är konflikten i Göteborgs hamn. Måleriföretagen välkomnar förslaget, som arbetats fram av facken och arbetsgivarorganisationerna tillsammans.

2018-06-07

100-årig målerifirma!

Den 24 maj 1918 startade August Martin Schöön Schööns Måleri AB. Nu har det gått hundra år och firman, som framförallt verkar i västra Skåne, har vuxit från en anställd till drygt 80 anställda. Idag drivs företaget av tredje och fjärde generationen, Lars och Victor Schöön.

2018-05-24

Kommentar angående undersökning om företagsklimatet

Svenskt Näringsliv har idag presenterat sin årliga enkätundersökning om det lokala företagsklimatet i landets kommuner. Nästan 31 000 företagare har svarat på frågor om hur de upplever företagsklimatet i sin kommun.

2018-05-15

Första dagen för vår nya VD, Pontus Sjöstrand

Idag, den 14:e maj gör Pontus Sjöstrand sin första dag på Måleriföretagen. Pontus Sjöstrand kommer närmast från rollen som chef för enheten Arbetsmarknad & Arbetsrätt, juridiska avdelningen på Arbetsförmedlingen.

2018-05-14

”Låt yrkeseleverna kunna välja om de vill ha högskolebehörighet”

Gör det enkelt för yrkeseleverna i gymnasiet. Låt grundläggande högskolebehörighet finnas med i yrkesprogrammen men den ska kunna väljas bort för de elever som har andra intressen. Det skriver Måleriföretagen i Sverige tillsammans med andra företrädare för yrkesföretagen i Svenska Dagbladet idag.

2018-05-07

Måleriföretagen ny delägare i ID06

Måleriföretagen träder tillsammans med sju andra aktörer in som nya delägare i ID06 AB jämte Sveriges Byggindustrier. Ägarbreddning är ett led i att tydligt visa att ID06 är en angelägenhet för hela byggsektorn, både för leverantörer och för beställare.

2018-05-03

Elin Larsson vinnare i Måleri-SM!

Efter tre intensiva tävlingsdagar står det klart att Elin Larsson vann Måleri-SM 2018.

2018-04-27

Säkerhetsdagen 2018!

Idag, den 27 april är det den årliga säkerhetsdagen. Varje år sker både olyckor och sjukdomar på våra arbetsplatser för bygg- och anläggningsarbeten. Idag vill vi påminna våra medlemsföretag om att se över säkerheten på sina egna arbetsplatser för att försöka förhindra olyckor.

2018-04-27