Industriavtalet  är klart

Märket är satt. Den konkurrensutsatta industrin har kommit överens om ett ettårigt avtal med löneökningar på 2,2 procent, varav 0,2 procent är avsättning till delpension. Avtalet träder i kraft den 1 april 2016.

– För oss inom industrin är det här avtalet för högt. På den här nivån är vi oroade över att vi inte kommer att stärka konkurrenskraften, sade Teknikföretagens vd Åke Svensson.

– En konflikt inom industrin hade dock varit ännu sämre, fortsatte han.