Webbsänd sammanfattning om läget i avtalsrörelsen

Webbsänd intervju med representanter från Måleriföretagens förhandlingsdelegation som berättar om läget i avtalsrörelsen och ger en bakgrund till Måleriföretagens yrkanden. Medverkar gör Stefan Olsson, förhandlingsordförande och Björn Hellman,vd.

Rolf Bladh
Senior advisor förhandling/arbetsrätt

rolf.bladh@maleriforetagen.se

010 48 49 565