Om oss

 Foto Johan Lygrell

Kort om Måleriföretagen i Sverige

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att arbeta för att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort. 

Vi finns över hela landet med sju regioner. Huvudkontoret ligger på Skeppsbron i Stockholm och våra regionkontor finns i Umeå, Göteborg, Malmö och Stockholm. Vi har ca 1 200 medlemmar som representerar 85 procent av alla anställda i måleribranschen.

Vår vision
Måleriföretagen i Sverige ska vara en av Sveriges bästa arbetsgivar- och branschorganisationer – det naturliga valet för ett måleriföretag.

Måleriföretagen är en medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv.