Fakta om Måleriföretagen i Sverige

Tejp

  • En bransch- och arbetsgivarorganisation för det professionella måleriet
  • Måleriföretagen grundades 1 januari 2015 genom sammanslagning av Målaremästarna och Måleriföretagarna
  • Ca 1 200 medlemsföretag med ca 12 000 anställda
  • Medlemsföretagen representerar 85 procent av alla anställda i måleribranschen
  • Kollektivavtal med Svenska Målareförbundet, Ledarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer
  • Måleriföretagens huvudkontor ligger på Skeppsbron i Stockholm
  • Regionkontor i Göteborg, Malmö, Umeå och Stockholm
  • Måleribranschen omsätter ca 10 miljarder per år
  • Måleriföretagen i Sverige är moderföretag i en koncern bestående av ett helägt dotterbolag, Måleriföretagen i Sveriges Service aktiebolag.