Organisation

Måleriföretagen har ca 1200 medlemsföretag. Tillsammans representerar våra medlemsföretag 85 procent av alla anställda målare. Måleriföretagen i Sverige har sju regioner, som leds av förtroendevalda inom regionen.   

Kongressen är Måleriföretagens högsta beslutande organ och äger rum vartannat år. På kongressen behandlas bland annat medlemsavgifter, eventuella stadgeändringar och motioner som inkommit från medlemmarna. Kongressen utser också Sverigestyrelsen. Verksamheten leds av verkställande direktören.

Måleriföretagen i Sverige är moderföretag i en koncern bestående av ett helägt dotterbolag, Måleriföretagen i Sveriges Service aktiebolag.