Tina Engelin

Projektledare/Koordinator

Tina Engelin, projektledare

Projektledare/Koordinator
Region Norr, Mitt, Stockholm, Öst och Sydost
010-48 49 533
tina.engelin@maleriforetagen.se
Placeringsort Stockholm