Regioner

Måleriföretagen i Sverige är indelade i sju regioner.
Varje regionförening har en egen styrelse som består av förtroendevalda företagare inom måleri. Företag som blir medlemmar i Måleriföretagen i Sverige blir också medlem i den regionförening i vilket företaget har sitt säte.

Varje regionförening driver sina egna projekt och arbetar aktivt för att utveckla måleribranschen på ett lokalt plan. Varje region har en ansvarig projektledare och en rådgivare som stödjer regionens verksamhet och dess enskilda medlemsföretag. Projektledarna ansvarar för branschfrågor samt löpande föreningsverksamhet och rådgivarna för frågor och ärenden kopplat till arbetsrättsliga frågor.

Läs mer under respektive region. I kalendariet kan du se vad som är på gång nära dig. Kontakta gärna någon av våra projektledare om du vill veta mer.

Erling Zandfeld
Projektledare/Kontaktperson medlemskap

erling.zandfeld@maleriforetagen.se

010 48 49 532

Tina Engelin
Projektledare/Kontaktperson medlemskap

tina.engelin@maleriforetagen.se

010-48 49 533