Elvira Nilsson
Projektledare Region Stockholm, Mitt, Öst och Norr

elvira.nilsson@maleriforetagen.se

0770-93 9097