Elvira Nilsson
Projektledare Region Stockholm, Mitt, Öst och Norr

elvira.nilsson@maleriforetagen.se

0770-93 9097

Thomas Lundsten
Rådgivare/Förhandlare

thomas.lundsten@maleriforetagen.se

0770-93 9061