Styrelsen

Cennet Johansson, ordförande
Skellefteå Måleri och Golv
070- 627 04 36
cennet@skemg.se

Ambjörn Karlsson, kassör
Pitedalens Måleri
070-376 22 22
ambjorn@pitedalens.se

Stefan Linder
Holmlunds Måleri
070-333 34 25
stefan.linder@holmlundsmaleri.se

Hans-Peter Hellgren, vice ordförande
Sandå Måleri                               
070-545 45 08 
hp.hellgren@sanda.se 

Mikael Sjöberg
Sjöberg Måleri och Golv         
070-624 17 44                              
sjobergsmaleri@msn.com 

Micael Berglund, sekreterare 
Renmarks Måleri
070-541 26 33
info@renmarksmaleri.se

Peo Bergqvist
Sjölander Måleri
070-345 73 63                               
peo.bergqvist@sjofastvision.se  

Niclas Söderberg
Lundquist Måleri
070-666 29 29
niclas@malerilundquist.se 

Tina Engelin
Projektledare/Kontaktperson medlemskap

tina.engelin@maleriforetagen.se

010-48 49 533