Region Öst

Region Öst omfattar Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län och Östergötlands län. I regionen finns cirka 160 medlemsföretag.

                           Karta region Öst

Tina Engelin
Projektledare/Kontaktperson medlemskap

tina.engelin@maleriforetagen.se

010-484 95 33