Region Öst

Region Öst omfattar Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län och Östergötlands län. I regionen finns cirka 160 medlemsföretag.

Elvira Nilsson
Projektledare Region Skåne, Syd, Stockholm, Mitt, Öst och Norr

elvira.nilsson@maleriforetagen.se

010 48 49 597