Region Skåne

Region Skåne omfattar Skåne län. I regionen finns cirka 130 medlemsföretag.

                                     Karta region Skåne

Erling Zandfeld
Projektledare/Kontaktperson medlemskap

erling.zandfeld@maleriforetagen.se

010 48 49 532