Region Skåne

Region Skåne omfattar Skåne län. I regionen finns cirka 130 medlemsföretag.

                                     Karta region Skåne

Tina Engelin
Projektledare/Kontaktperson medlemskap

tina.engelin@maleriforetagen.se

010-48 49 533