Erling Zandfeld
Projektledare Region Väst, Skåne och Sydost

erling.zandfeld@maleriforetagen.se

0770-93 9032

Pia Turtiainen
Rådgivare/Förhandlare

pia.turtiainen@maleriforetagen.se

0770-93 9066