Region Stockholm

Region Stockholm omfattar Stockholms län och Gotlands län. I regionen finns ca 450 medlemsföretag.

                              Karta region Stockholm

Tina Engelin
Projektledare/Kontaktperson medlemskap

tina.engelin@maleriforetagen.se

010-484 95 33