Region Sydost

Region Sydost omfattar Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län och Blekinge län. I regionen finns drygt 100 medlemsföretag.

                              Karta region Sydost

Tina Engelin
Projektledare/Kontaktperson medlemskap

tina.engelin@maleriforetagen.se

010-484 95 33