Erling Zandfeld
Projektledare Region Väst, Skåne och Sydost

erling.zandfeld@maleriforetagen.se

0770-93 9032