Region Väst

Region Väst omfattar Västra Götalands län och Hallands län. I regionen finns cirka 220 medlemsföretag.

                                  Karta region Väst

Erling Zandfeld
Projektledare/Kontaktperson medlemskap

erling.zandfeld@maleriforetagen.se

010-484 95 32