Region Väst

Region Väst omfattar Västra Götalands län och Hallands län. I regionen finns cirka 220 medlemsföretag.

Erling Zandfeld
Projektledare Region Väst. Kontaktperson medlemskap

erling.zandfeld@maleriforetagen.se

010 48 49 532

Stephan Edwinsson
Rådgivare/Förhandlare

stephan.edwinsson@maleriforetagen.se

010 48 49 564