Framtidsgruppen

Måleriföretagen driver sedan många år ledarskapsnätverket Framtidsgruppen. Vi satsar stort på att utveckla de som har ledande befattningar hos våra medlemsföretag. Genom att utveckla dig som chef vill vi i förlängningen bidra till att medlemsföretagens ledarkompetens och affärsmannaskap stärks. Vanligtvis bjuder vi in till två centrala träffar per år, en under hösten och en under våren.

Måleribranschen behöver bra chefer och engagerade medarbetare
Framtidsgruppen innehåller två delprogram, ett vd-program och ett arbetsledarprogram. På så vis hoppas vi kunna erbjuda innehåll som ska passa alla - oavsett var man befinner sig i sin utveckling som chef eller vilken befattning man har. Båda programmen genomförs parallellt, vid samma tillfälle, så att möjligheterna till erfarenhetsutbyte programmen emellan blir så stor som möjligt.

Läs mer om vårens möte här.

  

 

 

 

Jonas Lindberg
Utbildningsansvarig och branschutveckling

jonas.lindberg@maleriforetagen.se

010 48 49 536