Framtidsgruppen

Tema under vårmötet 2018:
Inkluderande ledarskap i måleribranschen – hur bryter du normen?

Måleribranschen behöver bra chefer och engagerade medarbetare

Måleriföretagen driver sedan många år ledarskapsnätverket Framtidsgruppen och vi satsar stort på att utveckla de som har ledande befattningar hos våra medlemsföretag. Vi vill utveckla dig som chef och i förlängningen bidra till att medlemsföretagens ledarkompetens och affärsmannaskap stärks. I år bjuder vi in till två centrala träffar som båda kretsar kring temat medarbetarengagemang, lojalitet och prestation.

Program för dig som Vd eller arbetsledare 

Framtidsgruppen innehåller två delprogram, ett Vd-program och ett arbetsledarprogram. På så vis hoppas vi kunna erbjuda innehåll som ska passa alla - oavsett var man befinner sig i sin utveckling som chef eller vilken befattning man har. Båda programmen genomförs parallellt, vid samma tillfälle, så att möjligheterna till erfarenhetsutbyte programmen emellan blir så stor som möjligt. 

Programinnehåll vårmötet 2018

Att en av måleribranschens utmaningar för framtiden ligger i kompetensförsörjningsfrågan är nog klart för många. Målsättningar för fortsatt bostadsbyggande och det höga tempot i byggindustrin gör att kraven på entreprenör och medarbetare ökar kontinuerligt. För att möta kraven blir en ökad mångfald och rekrytering från andra grupper än de som idag utgör normen nödvändigt.  I de flesta branscher leder denna typ av utmaningar till möjligheter och innovation, men hur ser det ut i måleribranschen? Står utvecklingen stilla? Mångfalden ökar visserligen, men sker detta i tillräckligt snabb takt?

Vd-programmet
Riktar sig till dig som är i företagsledande befattning eller liknande. Här kommer vi att fokusera på strategiskt arbete för att utveckla företahets verksamhet och resultat.

Arbetsledarprogrammet
Riktar sig till dig som är arbetsledare. Här kommer vi att bryta ner temat i ledarskapsfrågor, kopplat till den dagliga verksamheten, samt hur man kommunicerar med och coachar sina medarbetare.

 
Vi hoppas att programmet gör dig nyfiken och hälsar dig hjärtligt välkommen med din anmälan!

Sista anmälningsdag är senast 15 december.

Inbjudan till vårens möte den 25 januari hittar du HÄR

Frågor om programmet kan ställas till Jonas Lindberg, jonas.lindberg@maleriforetagen.se, 0770-93 90 36

 

Jonas Lindberg
Utbildningsansvarig och branschutveckling

jonas.lindberg@maleriforetagen.se

010 48 49 536