Välkommen till Framtidsgruppens digitala vårevent!

Måleriföretagens ledarskapsnätverk för chefer
Måleriföretagen driver sedan många år ledarskapsnätverket Framtidsgruppen. Syftet med nätverket är att inspirera och utveckla dig som har ledan­de befattning hos något av våra medlemsföretag. 

Den 18 – 19 mars anordnar vi ett digitalt event med tre separata föreläsningar. Vi hoppas att våra spännande föreläsare ska inspirera dig!

Sista anmälningsdag är den 4 mars. Du hittar instruktioner för anmälan längre ner. 

Programinnehåll
Coronapandemin har satt stor prägel på världen och måleribranschen sedan senaste mötet i Framtidsgruppen. Ett helt år har gått och under denna tid har många företag varit tvungna att förändra sin verksamhet, anpassa sitt arbetssätt och planera för att möta de utmaningar som pandemin fört med sig. Under vårens digitala event kommer Framtidsgruppen att lyssna till föreläsare berätta om de krav som ställs på ledare när läget förändras som det gjort under det senaste året. Genomgående tema är hur ledarskapet påverkas när man tvingas anpassa sig till ”det nya normala”, leda på distans och hur man behåller teamkänsla och engagemang när medarbetare tvingas distansera sig från varandra och kunder. Det ledarskap som krävs i Coronapandemins spår och de utmaningar och möjligheter som finns när ekonomin och måleribranschen ska återstartas får särskilt fokus.

Framtidsgruppen riktar sig till dig som är i företagsledande befattning eller liknande. En del av deltagarna i Framtidsgruppen är nya i chefsrollen och andra har varit med under flera år. Flera har gått vidare i karriären från arbetsledare till företagsledare. Mixen av deltagare bidrar till att förbättra innehållet ytterligare och eftersom alla deltar i samma program hoppas vi att detta ska ge bästa möjliga diskussioner och erfarenhetsutbyte. 

Spännande föreläsare
Vi har bjudit in tre spännande föreläsare som ska dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.

Thomas Kahn har varit försäljningschef på Apple Computer i Sverige och har i många år hjälpt chefer att utvecklas. Thomas föreläser om hur man skapar och bibehåller engagemang, handlingskraft och riktning i företaget när läget förändras som det gjort under 2020. Thomas föreläsning ger oss verktyg att få saker att hända och vända när läget åter börjar återgå till det normala. 

Karin Evans har lång erfarenhet som ledare inom HM-koncernen och som förändringsledare. Karin föreläser om ledarskap under ett förändringsarbete i företaget och hur människor reagerar och agerar på förändringar. Karin ger oss nycklar till att ta tillvara det vi lärt oss under 2020 och implementera självledarskap och förändrade arbetssätt i verksamheten.

Ami Hemviken är föreläsare inom kommunikation, retorik och ledarskap. Amis föreläsning sätter fokus på hur vi ska kommunicera med våra medarbetare. Ami berättar om hur ledarskapet och kommunikationen med medarbetarna förändrats till följd av coronapandemin och om pandemin leder till nya behov och ändrade arbetssätt. 

Vi hoppas att programmet gör dig nyfiken och hälsar dig hjärtligt välkommen med din anmälan! 

Deltagaravgift: Deltagande i Framtidsgruppens verksamhet sker mot att deltagarna betalar en personlig deltagaravgift. Deltagaravgiften för detta event är 5950 kr, exklusive moms/person och gäller endast för detta event. Avgiften går inte att dela oavsett om man bara kan eller vill delta i delar av eventet. Deltagaravgiften faktureras efter sista anmälningsdatum och anmälan är bindande.

Hösten 2021 påbörjas ett nytt verksamhetsår med ett nytt program.

Anmälan

Anmälan till Framtidsgruppens digitala event sker via en personlig inbjudan. Om du inte har fått en inbjudan, hör av dig till:

Jonas Lindberg, jonas.lindberg@maleriforetagen.se, 0104-84 95 36.

Sista anmälningsdag är den 4 mars.