Välkommen till Framtidsgruppens vårmöte 2020!

Måleriföretagens ledarskapsnätverk för chefer
Måleriföretagen driver sedan många år ledarskapsnätverket Framtidsgruppen. Syftet med nätverket är att inspirera och utveckla dig som har ledan­de befattning hos något av våra medlemsföretag. I år bjuder vi in till två centrala träffar, en under hösten 2019 och en under våren 2020.  

Innehållet i Framtidsgruppens träffar är balanserat och ska passa alla - oavsett var man befinner sig i sin utveckling som chef eller vilken befattning man har. Programmet erbjuder dessutom goda möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverkande. På så vis hoppas vi att deltagarnas ledarskap, affärsmannaskap och nätverk stärks.

Programinnehåll
Tema för verksamhetsåret är entreprenörskap, ledarskap och hur man kan göra affärer med hållbarhetsfokus. Med föreläsningar och workshops kring ovanstående innehåll vill vi inspirera deltagarna att utveckla sina egna företag. Innehållet bjuder på intressanta föreläsningar, framgångshistorier och utmanande gruppuppgifter. Träffarnas respektive program är fristående så deltagande är möjligt även om man missat föregående möte.

Framtidsgruppen riktar sig till dig som är i företagsledande befattning eller liknande. Många av deltagarna i Framtidsgruppen har varit med under flera år och flera av dessa har gått vidare i karriären från arbetsledare till företagsledare. Detta tycker vi är jättekul och mixen av deltagare bidrar till att förbättra innehållet ytterligare. I år deltar arbetsledare och vd i samma program vilket vi hoppas ska bidra till bästa möjliga diskussioner och erfarenhetsutbyte. 

Spännande föreläsare
Under vårmötet har vi bjudit in tre välrenommerade föreläsare för att inspirera och ge deltagarna massor av idéer kring ledarskap och hållbarhetsarbete!

Olof Gränström är statsvetare, historiker och företagsekonom. Olof har ett förflutet som utbildare, expert för Svenska Högskolan och arbete för stiftelsen Gapminder tillsammans med Hans Rosling. Olof kommer att ge oss en faktabaserad bild av världens utveckling och förståelse för vår omvärld som gör det lättare att fatta rätt beslut kring det egna företagets hållbarhetsarbete. Vi kommer att diskutera hur samhällsbyggnadssektorns utveckling av hållbara urbana områden påverkas och påskyndas av jordens befolkningsökning och de utmaningar som sektorn står inför under kommande 5 - 10 årsperiod.

Fredric Bohm är legitimerad psykolog, socionom och författare. Han föreläser för oss om varför människan gör de val hon gör och de faktorer som påverkar våra beslut och vårt beteende. Fredric hjälper oss att förstå den psykologi som ligger bakom förändringar i beteende och hur vi kan använda kunskap om detta i vårt ledarskap för att stimulera våra medarbetare till att anamma nya rutiner. Vi diskuterar hur vi kommunicerar med varandra för att underlätta en förändringsprocess i företaget som kan påskynda införandet av t ex nya hållbarhetsmål. 

 

Gustav Stenbeck talar om mötet mellan hållbarhet och lönsamma affärer. Han är miljöaktivisten som blev riskkapitalist och hållbarhetschef åt Petter Stordalen. Gustav har hands-on erfarenhet av vilka hållbarhetsinitiativ som fungerar inom små och stora företag och hjälper oss att förstå varför hållbarhet är stort i dagens samhälle och varför det kommer att fortsätta växa. Tillsammans diskuterar vi hur denna utveckling påverkar hållbart byggande och hur vi kan komma att arbeta med hållbara stadsmiljöer. Vi diskuterar utifrån praktiska exempel på företag som lyckats arbeta mera cirkulärt och göra affärer av hållbarhet.

Vi hoppas att programmet gör dig nyfiken och hälsar dig hjärtligt välkommen med din anmälan! 

Denna gång ses vi under två dagar på Steningevik utanför Stockholm, den 12 - 13 mars. Läs mer här.

Sista anmälningsdag till vårens möte är den 7 februari.

Frågor om programmet kan ställas till Jonas Lindberg, jonas.lindberg@maleriforetagen.se, 0104-84 95 36

Bestämmelser för deltagande och programupplägg:
Framtidsgruppen riktar sig till dig som är i arbetsledande befattning eller som redan är företagsledare. De flesta deltagarna är i åldrarna 30 år och uppåt, alla har erfarenhet från branschen och kan den väl. Nätverket har två centrala träffar årligen, ett höstmöte och ett vårmöte. Vissa regioner har även lokala träffar. 

Anmälan: Anmälan till vårens möte sker i en blankett som du hittar här.

Deltagaravgift: Måleriföretagen står för kostnader för resa och övernattning, samt för hela seminarieprogrammet - mot att deltagarna betalar en deltagaravgift. I år är deltagaravgiften 25 % av ett prisbasbelopp, för närvarande 11 625 kr exklusive moms/deltagare och år.

Deltagaravgiften gäller för hela verksamhetsåret, dvs. två centrala möten, hösten 2019 respektive våren 2020.  Avgiften går inte att halvera oavsett om man bara kan eller vill delta vid enbart ett tillfälle. Träffarnas respektive program är fristående så deltagande är möjligt även om man missat föregående möte.

Deltagaravgiften faktureras deltagarens företag under våren 2020 om inget annat meddelats Måleriföretagen.

Resebokningar: Alla resebokningar och logistik kring de centrala seminarierna sköts av Måleriföretagen. Vid dessa tillfällen ersätts inte egna utlägg eller egna bokningar. Resor beställs i samband med anmälan till respektive möte.

Sista anmälningsdag till vårens möte är den 7 februari. Anmälan är bindande och vid avanmälan efter sista anmälningsdag faktureras företaget full deltagaravgift enligt ovan. Givetvis är ersättare från företaget välkomna.

Programupplägget avgörs till viss del av deltagarantalet och vissa förändringar kan behöva göras efter sista anmäl­ningsdatum.