Region Norr

Region Norr omfattar Norrbottens län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Jämtlands län. I regionen finns drygt 110 medlemsföretag.

                             Karta region Norr

Styrelse

Cennet Johansson, ordförande
Skellefteå Måleri och Golv
070- 627 04 36
cennet@skemg.se

Hans-Peter Hellgren, vice ordförande
Sandå Måleri                               
070-545 45 08 
hp.hellgren@sanda.se 

Micael Berglund, sekreterare 
Renmarks Måleri
070-541 26 33
info@renmarksmaleri.se

Ambjörn Karlsson, kassör
Pitedalens Måleri
070-376 22 22
ambjorn@pitedalens.se

Stefan Linder
Holmlunds Måleri
070-333 34 25
stefan.linder@holmlundsmaleri.se

Mikael Sjöberg
Sjöberg Måleri och Golv 
070-624 17 44
sjobergsmaleri@msn.com 

Robert Sandberg
Sandå Måleri
070-378 06 17                              
robert.sandberg@sanda.se

Niclas Söderberg
Lundquist Måleri
070-666 29 29
niclas@malerilundquist.se 

Carola Nilsson
Arbetsrättsexpert / Förhandlare

Skicka e-post

010-484 95 61

Tina Engelin
Region- och medlemsansvarig

Skicka e-post

010-484 95 33