Region Stockholm

Region Stockholm omfattar Stockholms län och Gotlands län. I regionen finns ca 450 medlemsföretag.

                              Karta region Stockholm

Styrelse

Mikael Holmgren, Ordförande
Carl Bruske Måleri AB
0703-15 79 96
mikael.holmgren@bruskes.se

Ove Johansson, klubbmästare
Målerif:a Ove Johansson i Stockholm AB
0703-75 05 45
ovejohanssonmaleri@gmail.com

Elvira Nilsson, vice ordförande/kassör
HG Handverksgruppen AB
0705-49 28 88
elvira.nilsson@handverksgruppen.com

Peter Engström, ledamot
NP Måleri & Fastighetsservice AB
0707-41 01 88 
peter.engstrom@npms.se 

Mattias Johansson, ledamot
Målerimetoder i Stockholm AB
0707-10 50 74
mattias@malerimetoder.se

Stefan Fors, ledamot
Herrängens Måleriteknik
0704-07 93 35
stefan.fors@hmaleri.se

Stefan Salander, ledamot
M.R. Måleri AB
0729-64 83 35
stefan.salander@mrmaleri.se

Abraham Gorgis, suppleant
G2 Måleri AB
072-170 06 70
abraham.gorgis@g2maleri.se

Malin Emt, suppleant
AJS Måleri
0708-45 71 61
malin@ajsmaleri.se

Hans-Åke Wennerstrand, suppleant
Timblads Måleri AB
0723-94 95 90
hans-ake.wennerstrand@timblad.se

 

Tina Engelin
Region- och medlemsansvarig

Skicka e-post

010-484 95 33