Välkommen till Framtidsgruppens vårmöte!

Det är fortfarande tuffare tider i byggsektorn och måleribranschen påverkas precis som många andra branscher av lågkonjunkturen. Två år av hög inflation och ökande kostnader har urholkat hushållens köpkraft och investeringsklimatet är fortfarande bistert även bland professionella beställare. Men det finns ljusglimtar.

Inflationen sjunker och Riksbanken valde att inte höja styrräntan. Måleriföretagens konjunkturprognos visar på ett svagt 2024, men kanske börjar vi närma oss en vändning? Många experter spår en serie av räntesänkningar under andra halvan av 2024, vilket skulle kunna få positiv påverkan på målerimarknaden.

Framtidsgruppen är Måleriföretagens ledarskapsnätverk för chefer. Genom ett exklusivt program vill vi inspirera deltagarna att utveckla sina egna företag för att möta framtidens krav. Under vårmötet kommer Framtidsgruppen att diskutera hur man bygger lönsamma företag som klarar en kris och hur man nyttjar tuffare tider för att bygga starka team.

En rutinerad föreläsartrio

Under vårmötet har vi bjudit in tre rutinerade föreläsare som med lite olika perspektiv ska berätta hur man kan arbeta för att förbereda företaget på en rivstart när marknaden vänder.

Elisabeth Carlberg, Siduri Poli & Jonas Bergqvist

Elisabeth Carlberg  - Att bygga lönsamma företag

Elisabeth är civilekonom med lång erfarenhet som affärsutvecklare och konsult åt tillväxtföretag. Hon är särskilt intresserad av att inspirera fler att ta tag i ekonomin genom att avdramatisera och visa att det inte behöver vara så svårt. Under Elisabeths ledning kommer vi att studera ett par entreprenörer som lyckats, diskutera vilket recept de använt och hur vi kan använda det i våra egna företag. Vi kommer också diskutera företagets ekonomi och vad som är särskilt viktigt att ha koll på under en lågkonjunktur. Elisabeth ger oss tips som går att applicera på både små och stora företag.

Siduri Poli – Hur bygger vi starka teams i tuffare tider?

Siduri är entreprenör och känd som en av Sveriges ledande röster inom techsektorn. Hon är grundare av Changers Hub, en akademi som erbjuder tusentals unga människor från underrepresenterade bakgrunder möjligheten att engagera sig i teknik och innovation, ett arbete som gett henne mycket uppmärksamhet och till och med en inbjudan att föreläsa i Vita Huset. 

Personal är ett företags starkaste ambassadörer och med rätt verktyg kan vi framtidssäkra våra arbetsplatser genom att attrahera, behålla och utveckla vår personal. De flesta är väl medvetna om att mångfald och inkludering är viktigt för att bygga starka teams, men egentligen är slutmålet att personalen ska känna tillhörighet, ett begrepp även kallat ”belonging”. I svårare tider har vi stora möjligheter att bygga starka band till varandra, något som i sin tur påverkar motivation, innovation och engagemang i företaget. Tillsammans med Siduri diskuterar vi hur vi gör våra teams starka och redo för en kommande högkonjunktur.  

Jonas Bergqvist – Tydliga mål och all kraft i samma riktning

Jonas Bergqvist är elithockeyspelaren som växte upp i en entreprenörsfamilj. Med 20 år på elitnivå och 15 mästerskapsmedaljer har Jonas en idrottskarriär av rang. Efter hockeykarriären har Jonas fortsatt till näringslivet med många erfarenheter från idrotten som han tagit med sig i sitt företagande. Jonas berättar om sina erfarenheter och hur man kan lära av idrotten för att få alla i företaget att arbeta mot samma mål. Med tydliga mål blir det lättare att få alla medarbetares gemensamma kraft i samma riktning. Jonas ger oss också tips på hur man får individen att känna att man har gruppens förtroende och berättar vad det var som gjorde att Foppa vågade lägga den där straffen i Lillehammer -94.

Vi hoppas att detta välfyllda program gör dig nyfiken och hälsar dig varmt välkommen med din anmälan! 

Denna gång ses vi under en heldag på Scandic Downtown Camper i Stockholm, den 30 maj, dagen före Måleriföretagens kongress.

Bestämmelser för deltagande

Framtidsgruppen är Måleriföretagens ledarskapsnätverk för chefer och verksamheten riktar sig till dig som är i arbetsledande befattning eller som redan är företagsledare. De flesta deltagarna är i åldrarna 30 år och uppåt, alla har erfarenhet från branschen och kan den väl. Nätverket har två centrala träffar årligen, ett höstmöte och ett vårmöte. Vissa regioner har även lokala träffar. 

Innehållet i Framtidsgruppens träffar är fristående, balanserat och ska passa alla - oavsett var man befinner sig i sin utveckling som chef eller vilken befattning man har. Programmet erbjuder dessutom goda möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverkande. Mixen av deltagare och ett intressant innehåll ger intressanta diskussioner och tillfällen för givande erfarenhetsutbyte. På så vis hoppas vi att deltagarnas ledarskap, affärsmannaskap och nätverk stärks. 

Programupplägg

Framtidsgruppens program blir en heldag med föreläsare av högsta klass. För de som vill finns sedan möjligheten att delta i respektive regions regionmiddag på kvällen. Dagen efter deltar den som vill i det ordinarie kongressprogrammet med efterföljande kongressmiddag. 

Framtidsgruppens möte och Måleriföretagens kongress

Vårmötet genomförs i anslutning till Måleriföretagens kongress. När Framtidsgruppens program är slut är deltagarna hjärtligt välkomna att, till förmånlig kostnad, fortsätta och delta i såväl regionmiddagar som Måleriföretagens kongressprogram, inklusive den exklusiva kongressmiddagen. Se mer information under deltagaravgift nedan.

Deltagaravgift

Måleriföretagen står för kostnader för resa och övernattning, samt för hela seminarieprogrammet - mot att deltagarna betalar en deltagaravgift. Deltagaravgiften för denna träff är 7200 kronor, per deltagare, exklusive moms

För de deltagare i Framtidsgruppens program som dessutom vill delta i Måleriföretagens kongressprogram bekostar Måleriföretagen resa och boende för deltagare i Framtidsgruppens program den 30/5, samt boende under kongressdagen den 31/5. Kongressavgift och eventuella kostnader för medföljande bekostas av deltagarna själva. Kostnad för regionmiddag enligt respektive regions bestämmelser.

Deltagaravgiften gäller för vårens möte och faktureras efter sista anmälningsdatum. 

Deltagaravgiften faktureras deltagarens företag om inget annat meddelats Måleriföretagen.

Anmälan: Eftersom Framtidsgruppens deltagare erbjuds möjligheten att delta även i kongressprogrammet sker anmälan till vårens möte i anmälan för kongressen. Anmäl dig där till alla de aktiviteter som du vill delta i. Märk din anmälan med att du deltar i Framtidsgruppen. Resa bokas via Stureplansresor i samband med anmälan. Måleriföretagen ersätter inga egna resebokningar. 

Du hittar information om kongressen och länk till anmälan på Måleriföretagens hemsida för kongressen:

Resebokningar: Alla resebokningar och logistik kring de centrala seminarierna sköts av Måleriföretagen. Vid dessa tillfällen ersätts inte egna utlägg eller egna bokningar. Resor beställs genom Stureplansresor i samband med anmälan till respektive möte.

Sista anmälningsdag till vårens möte är den 28 mars. Anmälan är bindande och vid avanmälan efter sista anmälningsdag faktureras företaget full deltagaravgift enligt ovan. Givetvis är ersättare från företaget välkomna.

Frågor om programmet kan ställas till Jonas Lindberg, jonas.lindberg@maleriforetagen.se, 0104-84 95 36

Programupplägget avgörs till viss del av deltagarantalet och vissa förändringar kan behöva göras efter sista anmälningsdatum.

 

Framtidsgruppens vårmöte

Den 30 maj 2024.