Välkommen till Framtidsgruppens vårmöte!

Sverige och byggsektorn påverkas fortsatt av det osäkra ekonomiska läget. Signalerna om 2023 är mer negativa än föregående år. Industrin, som genom nybyggnadsinvesteringar drivit tillväxten under flera år, väntas få en negativ utveckling och bostadsbyggandet, i synnerhet inom småhusproduktion, bedöms bromsa in under året. Hushållen känner fortsatt av ökade kostnader och utrymmet för konsumtion minskar. Arbetslösheten förväntas öka under året och konjunkturläget är mycket svagt.

Det finns mycket som kan påverka måleribranschen negativt under 2023, men det finns också flera ljusglimtar. Den cementkris som tidigare hotade byggsektorn har lösts för stunden, problem med leveranser har minskat, komponentbristen är inte lika akut och byggandet håller fortsatt relativt hög produktionstakt. Medlemsföretag rapporterar fortfarande om en bransch med högt tryck och inflationen spås nå sin topp under hösten 2023, för att sedan sjunka. Det finns därför förhoppningar om en förhållandevis djup, men kort lågkonjunktur. 

I osäkra tider är det extra utmanande att vara ledare. Samtidigt visar historien att det är under tuffare tider som det öppnas upp möjligheter. Men hur lyckas man under dessa tuffa tider? Hur rider man ut stormen och kanske till och med kommer ut ur den som en vinnare? Under Framtidsgruppens vårmöte ska vi titta närmre på entreprenörskap under lågkonjunktur och hur man kan arbeta för att i kristider stimulera innovationskraften i företaget. 

Tre rutinerade experter som hjälper oss att vända lågkonjunktur till högkonjunktur 

Under vårmötet har vi bjudit in tre välrenommerade föreläsare inom ledarskap, kommunikation och innovation. Under mötet får du ta del av deras kunskap, erfarenheter och tips för att du själv ska kunna utveckla ditt företag och gasa dig ur lågkonjunkturen.


Donnie Lygonis, PG Wettsjö och Margaretha Öström

Tänk som ett start-up och behåll innovationskraften i företaget!

Donnie Lygonis hittar vi till vardags på KTH Innovation i Stockholm. Där har han sedan 2009 varit delaktig i att skapa vad som anses som ett av världens bästa innovationskontor. Donnie utbildar studenter, men har också drivit företag och har medverkat i flera tv-serier om innovation, både på SVT och TV4. Donnie föreläser över hela världen och för Framtidsgruppen ska han tala om vad innovation är, hur vi applicerar och stimulerar innovation i måleribranschen samt hur du som chef ska agera för att öka innovationskraften i ditt företag.  

Så gör du lågkonjunkturen till din egen högkonjunktur!

PG Wettsjö är entreprenör, utbildare och författare. Han är också en av landets mest efterfrågade föreläsare och enligt PG är det en konst att vara entreprenör i lågkonjunktur. När många företag bromsar in menar PG att man ofta ska göra precis tvärtom. Många företag lyckas skapa en marknad även i lågkonjunktur och under PG:s föreläsning tittar vi närmare på hur de företagen gör. PG menar att kommunikation, både med kunder och medarbetare är central och vi diskuterar hur man genom vinnande kommunikation vänder tuffa tider till högkonjunktur.

Lågkonjunktur? – Sju tips som stärker ditt ledarskap!

Margaretha Öström är civilekonom med en MSc. i Personnel Management från London School och Economics. Hon har lång chefserfarenhet och över tjugo års erfarenhet som organisationskonsult. Margarethas föreläsning handlar om vad chefer som lyckas i svåra tider gör och vad vi kan lära av dem. Vi tittar närmare på hur hjärnan fungerar och hur vi får tillgång till våra viktigaste ledarresurer. Margaretha har sju konkreta tips som stärker ditt ledarskap och hur du ska använda dem under en lågkonjunktur. 

Vi hoppas att detta innehållsrika program gör dig nyfiken och hälsar dig varmt välkommen med din anmälan! 

Anmälan, deltagande och programupplägg

Framtidsgruppen är Måleriföretagens ledarskapsnätverk för chefer. Genom ett exklusivt program vill vi inspirera deltagarna att utveckla sina egna företag för att möta framtidens krav. Framtidsgruppen riktar sig till dig som är i arbetsledande befattning eller som redan är företagsledare. De flesta deltagarna är i åldrarna 30 år och uppåt, alla har erfarenhet från branschen och kan den väl. Nätverket har två centrala träffar årligen, ett höstmöte och ett vårmöte. Vissa regioner har även lokala träffar. 

Datum: Denna gång ses vi under två dagar på Nova Park, i Knivsta, en kvart från Arlanda, den 19 – 20 april.

Deltagaravgift: Måleriföretagen står för kostnader för resa och övernattning, samt för hela seminarieprogrammet - mot att deltagarna betalar en deltagaravgift. Deltagaravgiften för denna träff är 6600 kronor, exklusive moms.

Deltagaravgiften gäller för vårens möte och faktureras efter sista anmälningsdatum. Deltagaravgiften faktureras deltagarens företag om inget annat meddelats Måleriföretagen. 

Resebokningar: Alla resebokningar och logistik kring de centrala seminarierna sköts av Måleriföretagen genom resebyrån Stureplansresor. Vid dessa tillfällen ersätts inte egna utlägg eller egna bokningar. Resor beställs i samband med anmälan till respektive möte.  

Extrabeställningar, som extra övernattning, uppgradering, etcetera, bekostas av deltagaren. Vid tillfälle då extrabeställning görs via Måleriföretagens valda resebyrå kan en extra administrationsavgift tillkomma.

Sista anmälningsdag till vårens möte är den 28 februari. Anmälan är bindande och vid avanmälan efter sista anmälningsdag faktureras företaget full deltagaravgift enligt ovan. Givetvis är ersättare från företaget välkomna.

Frågor om programmet kan ställas till Jonas Lindberg, jonas.lindberg@maleriforetagen.se, 010-484 95 36.

Programupplägget avgörs till viss del av deltagarantalet och vissa förändringar kan behöva göras efter sista anmälningsdatum.

Framtidsgruppens vårmöte

Den 19 – 20 april 2023.