Region Öst

Region Öst omfattar Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län och Östergötlands län. I regionen finns cirka 160 medlemsföretag.

                           Karta region Öst

Styrelse

Martin Andersson, ordförande
P&A Måleri, Norrköping
martin@pamaleri.se
0768-15 99 90

Göran Karlsson, vice ordförande
Örebro Måleri AB
info@orebromaleri.se
0706-20 44 12

Jan-Erik Johansson, sekreterare
Sandå Örebro
jan-erik.johansson@sanda.se                      
0706-84 45 56

Ole Svensson, kassör
Målericenter i Hässlö AB, Västerås
ole@malericenter.se
0705-44 29 04

Tomas Lövkvist, ledamot
Forsbergs Måleri, Örebro
thomas@forsberg-maleri.se
0709-10 50 83                                              

Niklas Liljegren Wiik, suppleant
Måleriet i Mälardalen AB, Västerås
niklas@malerietimalardalen.se
0727-07 64 00

Louise Lövkvist, suppleant
Forsbergs Måleri, Örebro
louise@forsberg-maleri.se
0707-88 50 71

Olli Lehikoinen, suppleant
Ollis Måleri AB
ollismaleri@telia.com
0703-43 78 49

Mikael Bascuasadjungerad, samt led. Sverigestyrelsen
Krafft Måleri
micke@krafft-maleri.se
019-10 57 48

Stefan Desai, kassör utom styrelsen
Desai Ekonomi
stefan@desaiekonomi.se
013-465 70 12

Tina Engelin
Region- och medlemsansvarig

Skicka e-post

010-484 95 33