Region Väst

Region Väst omfattar Västra Götalands län och Hallands län. I regionen finns cirka 220 medlemsföretag.

                                  Karta region Väst

Styrelse

Christian Ewertzon, ordförande
Ivar Celander AB
0708-65 64 11
christian.ewertzon@celander.se

Jonas Karlsson, vice ordförande                        
Edvardssons Måleri AB                                   
0707- 89 65 74        
jonas.k@edvardssonsmaleri.se

Lars Berntsson, ledamot, kassör                         
Bror Ericson Målerifirma i Göteborg AB                    
0707-44 39 12 
lars@brorericson.se

Albert Berntsson, ledamot
Ivar Celander AB
0707-57 06 99
albert.berntsson@celander.se

Joakim Hedlund, ledamot
Hedlunds Måleri AB
0733-75 55 01
joakim@hedlundsmaleri.se

Christer Jansson, Ledamot
Älvängens Måleri AB
0708-44 88 09
alvangensmaleriab@icloud.com

Anders Stenblock, ledamot
Bror Ericsson Måleri i Uddevalla AB
0705-30 77 74
anders@beabmaleri.se

Karl-Johan Ågren, suppleant
Celander Halland AB
0707-57 06 56
karl.agren@celander.se

Stephan Edwinsson
Arbetsrättsexpert / Förhandlare

Skicka e-post

010-484 95 64

Tina Engelin
Region- och medlemsansvarig

Skicka e-post

010-484 95 33