Tidningen Målarmästaren

Tidningen Målarmästaren är en branschtidning som har en upplaga på 7 500 exemplar och når alla yrkesmåleriföretag i Sverige.

Utkommer med 6 nummer/år. 

Kontaktuppgifter redaktion och annonsavdelning:
Vikingagatan 30, 113 42 Stockholm
Tel 08-34 76 90
E-post: info@malarmastaren.se

Ägare är Måleriföretagen i Sverige med ordförande Jörgen Bergqvist och vice ordförande Glenn Kellerson.


Utgivningsplan 2017:

Vecka 9,16, 23, 36, 42 och 49.

Tidningen som pdf 2017:
Nr 1 - 2017 av Målarmästaren.pdf

Nr 2 - 2017 av Målarmästaren.pdf

Nr 3- 2017 av Målarmästaren.pdf


Tidningen som pdf 2016:

Nr 1 - 2016 av Målarmästaren.pdf

Nr 2 - 2016 av Målarmästaren.pdf

Nr 3 - 2016 av Målarmästaren.pdf

Nr 4 - 2016 av Målarmästaren.pdf

Nr 5 - 2016 av Målarmästaren.pdf

Nr 6 - 2016 av Målarmästaren.pdf