Tidningen Målarmästaren

Tidningen Målarmästaren är en branschtidning som har en upplaga på 7 500 exemplar och når yrkesmåleriföretag i Sverige.

Utkommer med 6 nummer/år. 

Kontaktuppgifter redaktion och annonsavdelning:
Vikingagatan 30, 113 42 Stockholm
Tel 08-34 76 90
E-post: info@malarmastaren.se

Ägare är Måleriföretagen i Sverige med ordförande Jörgen Bergqvist.

Tidningen som pdf 2018:

Nr 1 - 2018 av Målarmästaren.pdf
Nr 2 - 2018 av Målarmästaren.pdf
Nr 3 - 2018 av Målarmästaren.pdf
Nr 4 - 2018 av Målarmästaren.pdf
Nr 5 - 2018 av Målarmästaren.pdf


Tidningen som pdf 2017:

Nr 1 - 2017 av Målarmästaren.pdf
Nr 2 - 2017 av Målarmästaren.pdf
Nr 3 - 2017 av Målarmästaren.pdf
Nr 4 - 2017 av Målarmästaren.pdf
Nr 5 - 2017 av Målarmästaren.pdf
Nr 6 - 2017 av Målarmästaren.pdf

Tidningen som pdf 2016:

Nr 1 - 2016 av Målarmästaren.pdf
Nr 2 - 2016 av Målarmästaren.pdf
Nr 3 - 2016 av Målarmästaren.pdf
Nr 4 - 2016 av Målarmästaren.pdf
Nr 5 - 2016 av Målarmästaren.pdf
Nr 6 - 2016 av Målarmästaren.pdf