Tidningen Målarmästaren

Tidningen Målarmästaren är en branschtidning som har en upplaga på 7 500 exemplar och når yrkesmåleriföretag i Sverige.

Utkommer med 6 nummer/år. 

Kontaktuppgifter redaktion och annonsavdelning:
Vikingagatan 30, 113 42 Stockholm
Tel: 070-747 42 82
E-post: info@malarmastaren.se

Ägare är Måleriföretagen i Sverige med ordförande Johan Trygg.

Senaste utgåvan av tidningen Målarmästaren:

Nr 5 - 2021 av Målarmästaren.pdf

Tidningen som pdf 2021:

Nr 1 - 2021 av Målarmästaren.pdf
Nr 2 - 2021 av Målarmästaren.pdf
Nr 3 - 2021 av Målarmästaren.pdf
Nr 4 - 2021 av Målarmästaren.pdf

Tidningen som pdf 2020: 

Nr 1 - 2020 av Målarmästaren.pdf
Nr 2 - 2020 av Målarmästaren.pdf
Nr 3 - 2020 av Målarmästaren.pdf
Nr 4 - 2020 av Målarmästaren.pdf
Nr 5 - 2020 av Målarmästaren pdf
Nr 6 - 2020 av Målarmästaren.pdf

Tidningen som pdf 2019: 

Nr 1 - 2019 av Målarmästaren.pdf
Nr 2 - 2019 av Målarmästaren.pdf
Nr 3 - 2019 av Målarmästaren pdf
Nr 4 - 2019 av Målarmästaren pdf
Nr 5 - 2019 av Målarmästaren pdf
Nr 6 - 2019 av Målarmästaren pdf

Tidningen som pdf 2018:

Nr 1 - 2018 av Målarmästaren.pdf
Nr 2 - 2018 av Målarmästaren.pdf
Nr 3 - 2018 av Målarmästaren.pdf
Nr 4 - 2018 av Målarmästaren.pdf
Nr 5 - 2018 av Målarmästaren.pdf
Nr 6 - 2018 av Målarmästaren.pdf

Tidningen som pdf 2017:

Nr 1 - 2017 av Målarmästaren.pdf
Nr 2 - 2017 av Målarmästaren.pdf
Nr 3 - 2017 av Målarmästaren.pdf
Nr 4 - 2017 av Målarmästaren.pdf
Nr 5 - 2017 av Målarmästaren.pdf
Nr 6 - 2017 av Målarmästaren.pdf

Tidningen som pdf 2016:

Nr 1 - 2016 av Målarmästaren.pdf
Nr 2 - 2016 av Målarmästaren.pdf
Nr 3 - 2016 av Målarmästaren.pdf
Nr 4 - 2016 av Målarmästaren.pdf
Nr 5 - 2016 av Målarmästaren.pdf
Nr 6 - 2016 av Målarmästaren.pdf