Aktuellt

”Jag vill lära mig så mycket som möjligt för att kunna ta nästa steg”

Distansutbildningen Projektledare inom måleri via Hermods Yrkeshögskola har haft sin första fysiska träff. Trots långa resor var klassen i princip fulltalig vid träffen, som denna gång främst handlade om att lära känna varandra och förbereda studenterna inför utbildningen.

2021-09-22

Alviks Måleri har miljön i fokus

Under tre och ett halvt intensiva år har Alviks Måleri gjort en totalgenomgång av verksamhetens miljöpåverkan. Tack vare smarta åtgärder, påtryckningar på leverantörer och genom att kompensera för den påverkar som blir kvar, är de nu klimatpositiva.

2021-09-20

Ansök till yrkesutbildningen: Kalkylator inom måleri

Tillsammans med Hermods Yrkeshögskola startar Måleriföretagen i Sverige utbildningen kalkylator inom måleri på yrkeshögskolenivå och det går fortfarande att anmäla sig till utbildningen.

2021-09-03

Välkommen till Framtidsgruppens höstmöte!

Efter en lång väntan under pandemin har det äntligen blivit dags att träffas igen i Framtidsgruppen, Måleriföretagens nätverk för dig som är i arbetsledande befattning eller som redan är företagsledare.

2021-08-24

Cementa får fortsatt tillstånd av regeringen – positivt men ingen långsiktig lösning

Det är positivt att regeringen avvärjer en byggkris tillfälligt i Cementa-ärendet men på lång sikt måste Sverige ha tillståndsprocesser och förutsättningar för bygg- och anläggningssektorn, industrin och övrigt näringsliv som eliminerar sårbarhet, risker och skapar förutsägbarhet för att vi gemensamt ska kunna fortsätta ett ansvarsfullt hållbarhetsarbete i klimatomställningen med investeringar som skapar arbetstillfällen, vilket också är prioriterat hos måleribranschen, säger Pontus Sjöstrand, VD för Måleriföretagen.

2021-08-11

Cementkrisen – konsekvenser för Bygg- och anläggningssektorn

Den 6 juli 2021 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Det betyder att Sverige i höst står inför ett omfattande byggstopp.

2021-08-09

Måleriföretagen verkar för hållbarhet och attraktivitet

Hela bygg och installationssektorn har en given framtid, men vi måste klara av att attrahera ungdomar att söka sig till branschen, inte minst måste vi attrahera fler kvinnor. Och ändå är vi den bransch i sektorn som har flest kvinnliga sökande till våra gymnasieutbildningar, säger Pontus Sjöstrand, vd på Måleriföretagen i Sverige i en intervju i Svensk Byggtidning på issuu.com.

2021-08-09

Första klassen i projektledarutbildningen fulltecknad

Intresset har varit stort för Måleriföretagens yrkeshögskoleutbildning för projektledare. Utbildningen genomförs i samarbete med Hermods yrkeshögskola och tre kursstarter med 30 elever i varje planeras under perioden 2021-2023. Måleriföretagen kan nu stolt meddela att den första klassen är fulltecknad efter att de antagna studenterna accepterat sina platser.

2021-06-23

Måleriföretagen och Sveriges Lim & Färgföretagare (SVEFF) i gemensamt projekt om hållbart måleri i färg- och måleribranschen

Måleriföretagen och Sveriges Färg och Lim Företagare, SVEFF, driver ett gemensamt projekt som syftar till att hitta metoder och sätt att profilera måleri som ett hållbart alternativ samt ett sätt att hushålla bättre med begränsade gemensamma resurser.

2021-06-16

Måleriföretagen och Hermods startar kalkylatorutbildning

Tillsammans med Hermods Yrkeshögskola lämnade Måleriföretagen i Sverige in en ansökan om att få starta en utbildning för kalkylatorer inom måleri på yrkeshögskolenivå. Nu kan vi glatt berätta att utbildningen har fått godkänt och kommer att starta redan i oktober i år.

2021-06-10

Anna Bellman moderator för Kongress 2022

Save the date! Den 28 januari är det dags för Måleriföretagens kongress 2022. Anna Bellman, en av Sveriges mest anlitade moderatorer kommer att moderera kongressen och hon ser fram emot att träffa dig!

2021-05-31

Debatt: Viktiga pusselbitar saknas i utredning om gymnasiet

En avslutad gymnasieutbildning är viktig för att ta sig in på arbetsmarknaden. Därför behövs en gymnasieskola som ser till att fler rustas bättre för framtiden. Men vi saknar flera politiska förslag i utredningen om hur gymnasieskolan ska förbättras, skriver Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen, tillsammans med flera bransch- och arbetsgivarorganisationer på Altinget.se.

2021-05-27

Ellen Norman ny kommunikationschef på Måleriföretagen

Måleriföretagen har den 10 maj 2021 anställt Ellen Norman som ny kommunikationschef.

2021-05-17

Anmälan till Konkurrensverket avseende förbudet i Måleriavtalet att fritt anställa

Måleriföretagen har valt att vända sig till Konkurrensverket avseende förbudet i Måleriavtalet att fritt anställa.

2021-05-17

Avtalat: kollektivavtalad tjänstepension och försäkring för Arbetsgivare

Här hittar du information om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring från Avtalat som kan vara viktig för dig som arbetsgivare.

2021-05-05

Debatt: Utbyggnaden av Yrkesvux måste spegla hela arbetsmarknadens behov

Utbyggnaden av Yrkesvux måste spegla hela arbetsmarknadens behov och allt tyder på att en tydligare statlig styrning måste till för att så ska bli fallet, skriver Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen, tillsammans med representanter för Svenskt Näringsliv och andra medlemsorganisationer i en slutreplik på Altinget.se.

2021-04-27

Charlotta Tillbom ny VD på Målerifakta AB

Målerifakta AB har fått en ny VD från och med den 12 april 2021 som heter Charlotta Tillbom.

2021-04-09

Debatt: Kommunerna har misslyckats med yrkesutbildningen

Arbetslösheten ökar kraftigt, samtidigt misslyckas många rekryteringsförsök. Komvux kan fylla en avgörande roll på dagens arbetsmarknad, men dessvärre finns det brister i den kommunala vuxenutbildningen, skriver Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen, tillsammans med representanter för Svenskt Näringsliv och andra medlemsorganisationer på Altinget.se.

2021-04-08

Förlängt korttidsavtal på plats

Måleriföretagen i Sverige har idag, den 30 mars, förlängt det nuvarande korttidsavtalet med Svenska Målareförbundet.

2021-03-30

Stort intresse för ny yrkeshögskoleutbildning för projektledare inom måleri

Måleriföretagen startar tillsammans med Hermods Yrkeshögskola en ny yrkeshögskoleutbildning för projektledare inom måleri. Intresset har varit stort och det finns fortfarande möjlighet att söka.

2021-03-29