Välkommen till Framtidsgruppens höstmöte!

Efter en lång väntan under pandemin har det äntligen blivit dags att träffas igen i Framtidsgruppen, Måleriföretagens nätverk för dig som är i arbetsledande befattning eller som redan är företagsledare.

Världen har förändrats och frågan är om den någonsin kommer att se ut som den gjorde innan pandemin – eller om vi ens vill det? Under höstmötet kommer Framtidsgruppen att diskutera ledarskap och hur relationen till arbetet förändrats till följd av pandemin.

Genomgående tema är hur chef och medarbetare påverkas av hemarbete eller när hemarbete är omöjligt under pågående pandemi. Vad har vi lärt oss? Hur möter vi medarbetarnas förväntningar, känslor och hur stärker man teamkänsla och engagemang? Vi kommer också att titta närmare på om kundernas förväntningar och beteende förändrats till följd av pandemin och vilket värde kundupplevelser har framöver.

Under höstmötet har vi bjudit in tre spännande föreläsare som ska dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.

Läs mer om Framtidsgruppens höstmöte här.