Att hantera sexuella trakasserier och kränkningar

Det är aldrig acceptabelt att bli utsatt för sexuella trakasserier eller andra kränkningar. På en arbetsplats är det arbetsgivaren som har ansvaret för att förebygga och åtgärda sexuella trakasserier. För att klara det behövs kunskaper om hur man kan upptäcka kränkningar och trakasserier och hur de kan förebyggas och åtgärdas.

Det är viktigt att arbetsgivarna och skyddsombuden samverkar för att komma tillrätta med problem.
Prevent har tagit fram hjälpmedel för dig som arbetsgivare. Bland annat finns en gratis brevskola med tips på vad hur man kan hantera och förebygga trakasserier på jobbet.

Vill du veta mer läs här